Fryslân telt 20.000 Friezen minder in het jaar 2040

30 jun 2020 - 18:08

Het aantal inwoners van de provincie Fryslân zal de komende 20 jaar met zo'n 20.000 mensen teruglopen van 650.000 tot 630.000 mensen in het jaar 2040. Dat staat in de nieuwe bevolkingsprognose die de provincie dinsdag openbaar maakte. Bevolkingsafname betekent minder kinderen en jongeren, maar ook dubbele vergrijzing. Als de prognose uitkomt, wonen er in het jaar 2040 zo'n 188.000 65-plussers in Fryslân en twee keer zoveel 85-plussers dan nu.

Foto: Shutterstock.com (Hyejin Kang)

Op dit moment is het nog zo dat provincie Fryslân ieder jaar een beetje groeit, maar gedeputeerde Fokkinga gaat ervan uit dat de komende jaren een keer een 'omslagpunt' komt. "Op dit moment is eigenlijk alleen Noordoost-Fryslân een krimpregio en hebben we daarnaast een paar zogenoemde anticipeer-regio's."

Basis voor woningbouw

De bevolkingsprognose wordt door de provincie Fryslân onder meer gebruikt bij het maken van afspraken over woningbouw. Fokkinga is tegelijkertijd van mening dat ook in krimpregio's nieuwbouw in dorpen mogelijk moet blijven. "Het kan dan gaan om vervanging van verouderde woningen of om het moderniseren van bestaande woningen." In combinatie daarmee kan ook sloop nodig zijn van woningen die niet meer worden bewoond en ook niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Lelylijn

De provincie Fryslân vindt dat de gemeenten zich moeten blijven inspannen om Fryslân aantrekkelijk te houden voor Friezen en ook voor mensen van buiten. "Als de verbindingen nog beter worden - denk aan de Lelylijn - dan wordt het gemakkelijker om hier te wonen en op een andere plek te werken," zegt Fokkinga.

Om verstandige maatregelen te kunnen nemen in krimpregio's steunt de provincie Fryslân ook de komende vijf jaar de bijzondere leerstoel Bevolkingsafname en Leefbaarheid. Bijzonder hoogleraar Bettina Block onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. Gedeputeerde Fokkinga vindt het belangrijk dat dit onderzoek kan doorgaan.

Luister naar Klaas Fokkinga

(advertinsje)
(advertinsje)