Naam voor nieuwe seniorencomplex Wommels bekend

26 jun 2020 - 11:37

Dit jaar wordt het voormalig gemeentehuis in Wommels verbouwd tot appartementencomplex voor senioren. Bij een nieuwe bestemming hoort een nieuwe naam en iedereen mocht daarover meedenken. Zorgorganisatie Patyna heeft uit alle inzendingen de naam 'Nij Walpert' gekozen, bedacht door Cor Valkema uit Wommels.

Alie van der Meer fan Patyna jout Cor Valkema in kadootsje foar it betinken fan de namme - Foto: Patyna

De prijsvraag was uitgeschreven door Patyna, de verhuurder van Nij Walpert. Er kwamen zo'n 75 potentiële namen binnen. Een commissie heeft alle inzendingen bekeken. Uit deze selectie koos Patyna de naam Nij Walpert. De geschiedenis van de naam en de verbinding met woonzorgcentrum Nij Stapert, ook een locatie van Patyna in Wommels, gaf de doorslag.

Agge en Bokke

"De naam is ontleend aan een oude plaatselijke legende over twee edelmannen, Agge en Bokke", vertelt Cor Valkema. "Beide streefden naar de hand van de edelvrouw Bertha. Bertha's vader besliste dat er een gevecht te paard moest komen. Degene die het langst te paard bleef zou winnen en trouwen met Bertha. Toen het paard van Bokke viel (valpeerd, later walpert) was de strijd ten einde. Het paard van Agge bleef staan (stapeert, later stapert).

"Legende is rond"

De terpen waar beide mannen woonden werden daarna Stapert en Walpert genoemd. Valkema: "Agge en Bokke, Stapert en Walpert horen bij Wommels. Net als het woonzorg-centrum en het nieuwe seniorencomplex. En zo is de legende van Agge en Bokke rond."

In het appartementencomplex komen 18 huurappartementen en een 'dorpskamer' waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De planning is dat het complex eind 2020 wordt opgeleverd.

(advertinsje)
(advertinsje)