Bevolkingskrimp in het Waddengebied is voorbij

15 jun 2020 - 08:46

Het aantal mensen dat in het Waddengebied woont, is voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. Dat staat in de publicatie Wadden in Beeld die dinsdag uitkomt. Daarin staan de meest belangrijke trends in en op het Wad beschreven. Alle beheerders werken eraan mee. Voor een groot deel gaat het over de natuur, maar die heeft in Wad ook te maken met de mens. In 2019 zijn er 1.700 inwoners meer dan in het jaar ervoor.

De Brandaris fan de Noordsvaarder ôf op Skylge - Foto: Remco de Vries

Het Waddengebied is een redelijk ruim begrip. Het gaat om de gemeentes Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder, Hollandse Kroon, Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Het Hogeland, Delfzijl en Oldambt. In veel gevallen gaat het om delen van gemeentes die eronder vallen. Dat er nu meer mensen wonen, komt met name doordat er meer mensen naar de Waddeneilanden verhuizen dan dat er weggaan. In percentages zie je dat met name op Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling gebeuren. Als je alleen ziet naar de som van wat er geboren wordt en wie er komt te overlijden, dan staat Ameland op een gedeelde eerste plaats met Hollandse Kroon. En als je naar de totale bevolkingsontwikkeling ziet en waar dat het hardst groeit, valt op dat met name Ameland aan kop gaat met Vlieland op de tweede plaats en Terschelling als derde. Er is ook apart gekeken naar de vergrijzing en dan staat Schiermonnikoog bovenaan met Harlingen als tweede.

"Heel erg bijzonder"

Maar dat de krimp in dit gebied geheel voorbij is, valt wel op. "Dat is wel heel erg bijzonder. Want eigenlijk iedereen in het Noorden maakt zich wel wat druk over de krimp. Dat is toch wel de druk die je voelt in het Noorden. Maar als je naar de trend kijkt, die we samen met de Waddenacademie scherp hebben gezet, is het wel uniek om te zien dat die trend nu aan het ombuigen is", zegt Rick Hoeksema van Rijkswaterstaat.

Der ferhúzje mear minsken nei de Waadeilannen as dat der fuortgean - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

De meeste aandacht in het rapport is er voor de ontwikkelingen in de natuur. Daarin valt op dat het aantal gewone zeehonden stabiliseert; het aantal in het Friese deel van het Wad neemt af. En dat terwijl er wel veel pups geboren worden. Mogelijke oorzaken zijn verstoring en minder aanbod in voedsel. Maar de gezondheid van het Wad als geheel is ook heel afhankelijk van het dynamische karakter van het gebied. Daar zal de komende jaren extra onderzoek naar gedaan worden. Dan heb je het over het groeien en krimpen van bijvoorbeeld platen en kwelders, maar ook hoe helder het water is en hoeveel zoet water er in het Wad belandt.

Menselijke invloeden

Daarvoor moet bijvoorbeeld meer gemeten worden op hoe snel het water op bepaalde plaatsen stroomt, hoe de zeebodem er precies uitziet en wat er aan zand en slik daar precies in het water zit. Rick Hoeksema: "Wat we willen gaan doen, is dat ook echt scherp in de gaten houden. Want er zijn toch steeds menselijke invloeden die stukje bij beetje de natuurlijke dynamiek proberen af te snoepen." Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stuifdijken, maar ook om strekdammen. Maar er is ook zorg over de energietransitie: "Er komen steeds meer ideeën om energie uit water te halen, maar als je energie uit water haalt, gaat het wel minder stromen", zegt Hoeksema. Ook wordt er gekeken naar de zandwinning en suppletie wordt gekeken.

Strekdaam by Koehoal - Foto: Remco de Vries

Als het gaat over de dynamiek op het Wad ziet Rijkswaterstaat tevreden terug op hun ingreep in het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Daar lag een drempel in waar de scheepvaart en met name de vissers, helemaal niet blij mee waren. dus is er in 2018 een stuk uitgediept en die geul is stabiel, zo blijkt nu. Hoeksema: "Dat is een heel dynamisch gebied en we hadden het eigenlijk nooit aangedurfd om daarin te gaan baggeren. Want als je daarin baggert, kan het ook zomaar in één maand weer weggaan of zelfs na één storm in de herfst." Er waren modelberekeningen die laten zien dat het wel kon, en die komen nu uit.

Rick Hoeksema fan Rykswettersteat

(advertinsje)
(advertinsje)