Natuurbeheerders achter stikstofadvies: stevig ingrijpen voor belangen natuur

09 jun 2020 - 22:02

Natuurbeheerders It Fryske Gea en Natuurmonuminten nemen het advies over van de commissie-Remkes over de aanpak van stikstofproblemen. Ze roepen het kabinet op om dat ook te doen. In zijn advies zegt Remkes dat niet alles op basis van vrijwilligheid kan worden opgelost.

Het moet ook mogelijk worden boeren te verplichten op te houden met hun bedrijf, als dat dicht bij een Natura 2000-gebied ligt waar de natuur te veel last heeft van de stikstof afkomstig van dat bedrijf. It Fryske Gea is het daar niet mee eens, maar denkt wel dat dit om uitzonderingsgevallen zal gaan.

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: "Dat klinkt erg vervelend, maar uiteindelijk wil je niet dertig jaar doormodderen om tot resultaten te komen, terwijl je die ook binnen enkele jaren kunt behalen. Dan moet je wel goede afspraken maken met de boer die het veld moet ruimen en het op een goede wijze regelen. Maar als je goed naar de belangen van zo'n natuurgebied kijkt, moet je misschien wel stevig ingrijpen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat de uitzonderingsgevallen kunnen zijn."

Bakkeveensterduinen en Alde Feanen

Eigenlijk speelt dit bij alle natuurgebieden in het oosten van de provincie, zegt De Vries. Voorbeelden zijn de Bakkeveensterduinen en de Alde Feanen. Het lijkt erop dat een en ander voor een belangrijk deel aan de regio wordt overgelaten.

De Vries ziet daarin wel kansen om los van wat er uiteindelijk in Den Haag wordt besloten, toch tot resultaten te komen. "Ik zeg het een beetje op gevoel, maar we hebben hier wat meer ruimte en we hebben hier een goed overleg met alle partijen met natuur en met de samenleving als instrument. Dus we kunnen regionaal al heel wat stappen in de goede richting zetten. Dan kunnen we ook zien hoever we kunnen komen met het materiaal en de partijen die we al hebben."

Luister naar de reportage

It skieppeklokje (Klokjesgentiaan) op'e heide is gefoelich foar tefolle stikstof - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries
(advertinsje)
(advertinsje)