Financiële plannen Heerenveen: Volgend jaar bijna half miljoen in de plus

04 jun 2020 - 07:14

Niettegenstaande de coronacrisis, de financiële situatie van Thialf, en de onzekerheden in de jeugdzorg en de wmo, schrijft de gemeente Heerenveen voor 2021 een positief resultaat van bijna vijf ton.

It gemeentehûs fan Hearrenfean - Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Het gemeentebestuur van Heerenveen heeft ingestemd met de zogenaamde perspectiefnota. In zo'n plan bepraat de gemeenteraad wat de uitgaven de komende jaren zijn, en hoeveel dat mag kosten. Het is een belangijke nota omdat het college van burgemeester en wethouders hierin aangeeft welke zaken prioriteit krijgen. Het is dus een soort offerte. Een begroting is het niet, daarin worden de gemeentelijke uitgaven en inkomsten beide bij elkaar gebracht.

Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van 467.000 euro. Voor 2022 zijn de financiële plannen van de gemeente minder zeker, vooral door de jeugdzorg en de wmo. Tot 2022 kan de gemeente Heerenveen voor die beide zaken nog een beroep doen op een bijdrage van 850.000 euro van het Rijk. Hoe het daarna komt, is nog niet duidelijk.

Wethouder Hans Broekhuizen hoopt dat ook dat het Rijk dan zijn verantwoordelijkheid weer neeemt. "Het niet sluitend maken van het meerjarenperspectief is ook een signaal naar de rijksoverheid, wij willen dat ze de werkelijke kosten beter afstemmen op de kosten voor het sociaal domein," zegt de wethouder.

Over de toekomst van het ijsstadion Thialf, dat financieel in zwaar weer zit, moet de gemeente nog besluiten nemen. "Er is een miljoen euro vrijgemaakt die we kunnen investeren, maar welke keuzes de gemeenteraad daarin maakt dat moet nog duidelijk worden," stelt de wethouder.

De perspectiefnota en investeringsagenda worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 2 juli neemt die een besluit over de nota.

(Advertentie)
(Advertentie)