CDA Waadhoeke wil geen tonnen uitgeven aan bloembollen

26 Mei 2020 - 15:55

Waadhoeke moet het plan om voor zeven ton aan bloemballen te planten en bloemen te zaaien, intrekken. Dat vindt het CDA in de gemeente. Het zaaien en planten is onderdeel van een groter plan voor meer biodiversiteit.

Tulpen - Foto: Shutterstock.com

Het CDA vind het onverantwoord om daar zoveel geld aan uit te geven, met het oog op de gevolgen van de coronacrisis. De partij vindt biodiversiteit een belangrijk onderwerp, maar er gebeurt al veel op dat gebied. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de vogeldorpen' Dongjum, Boer, Peins en Ried, van 'bloemendorpen' Achlum en Oosterbierum en van 'voedseldorpen' Menaam en Ouwesyl.

Veel van deze dorpsinitiatieven zijn tot stand gekomen met steun van de gemeente. Daarom kan de gemeente deze zeven ton voor bloembollen en zaad beter houden en gebruiken om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen, aldus het CDA. De partij is wel voor het groener maken van schoolpleinen, want daar leren kinderen ook weer van.

De gemeente is zelf ook bezig met meer biodiversiteit. Zo worden de bermen en groenstroken dus danig gemaaid dat er meer verscheidenheid kom in plant en dier. Aanstaande donderdag besluit de gemeenteraad over het plan voor meer biodiversiteit.

It CDA fynt it net ferantwurde dêr om safollle jild foar út te jaan, mei it each op de gefolgen fan de coronakrisis. It CDA seit dat de partij bioferskaat in belangryk ûnderwerp fynt. Mar der bart ek al in soad op dat mêd. Foarbylden dêrfan binne de ûntwikkeling fan de 'fûgeldoarpen' Doanjum, Boer, Peins en Ried en 'blommedoarpen' Achlum en Easterbierrum. Fierders is yn Menaam en Ouwesyl is in protte dien oan ytbere planten. In soad fan dizze doarpsinisjativen binne ta stân kaam mei stipe fan de gemeente. Dêrom kin de gemeente dy sân ton better yn de bûse hâlde, fynt it CDA. De partij is wol foar it griener meitsjen fan skoalpleinen, want dêr leare bern ek wer fan.

De gemeente is sels elk dwaande mei mear biodiversiteit. Sa wurde de bermen en stikken grien sa meand dat der mear ferkaat komt. No tongersdei beslút de gemeenteried oer it plan foar mear biodiversiteit.

(advertinsje)
(advertinsje)