OVERZICHT: Wie in jouw gemeente heeft een lintje gekregen?

24 apr 2020 - 14:01

Door heel Fryslân worden vrijdag lintjes uitgereikt aan mensen die wat bijzonders hebben gedaan of hebben betekend voor de gemeenschap. Er worden dit jaar 84 Friezen koninklijk onderscheiden, meer dan vorig jaar want toen waren het er 72. Vanwege de coronacrisis ging het uitreiken net even wat anders dan andere jaren. De burgemeesters hebben de mensen gebeld en later dit jaar komt er nog een feestelijke uitreiking om het te vieren. Benieuwd wie in jouw gemeente een lintje heeft gekregen? Kijk dan in het overzicht hieronder.

Foto: ANP

Achtkarspelen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Janke Sijtske Jouwstra-Bos (75) uit Twijzelerheide

Jouwstra-Bos helpt veel mensen met stofzuigen, boodschappen doen of voor de kinderen zorgen. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dat nog steeds bij de kerk in Twijzelerheide, de Westereen en basisschool de Reinbôge in Twijzelerheide. Ze is actief bij de Christelijke Bond voor Plattelandsvrouwen en bij de Stichting Zendingsfeesten in Veenklooster.

Antje de Vries-Oosterhof (77) uit Kootstertille

De Vries-Oosterhof is jaren vrijwilliger bij verschillende organisaties uit de regio, ze is bestuurslid geweest bij de toneelvereniging Doarpsnocht, heeft voor de judovereniging van Kootstertille heel veel gedaan en is sinds 1979 EHBO-lid en geeft EHBO-les op basisscholen ook doet ze de coördinatie van andere vrijwilligers op evenementen.

Freerk Cornelis Windstra (67) uit Surhuisterveen

Windstra is mede-oprichter van de basketbalvereniging in Surhuisterveen, heeft zichzelf als vrijwilliger bij de nieuwjaarscommissie van Surhuisterveen ingezet en heeft in zijn rol bij Plaatselijk Belang heel veel gedaan als voorzitter. In 2010 richtte hij de website www.surhuisterveen.net op om de samenhorigheid binnen het dorp te bevorderen, deze site beheert hij nog steeds.

Andries Jan Nieuwenhuis (72) uit Surhuisterveen

Nieuwenhuis is jaren vrijwilliger geweest in de wielersport en heeft vijftien jaar lang de redactie van het clubblad voor zijn rekening genomen. Zowel regionaal als nationaal is hij als jurylid en microfonist actief geweest bij wedstrijden. Hij heeft zichzelf veertig jaar ingezet voor de wielerrondes in het dorp en hij is mede-verantwoordelijk voor het kerkblad van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.

Engbert Minne Nieuwenhuis (70) uit Surhuisterveen

Nieuwenhuis is net als zijn broer Andries Jan bestuurlijk actief geweest in de wielrennerij. Hij raakte vooral als wielrenner bekend en haalde daarmee meerdere medailles. Hij was jurylid bij wedstrijden en mede-oprichter van de toerfietsclub. Hij heeft de aanzet gegeven voor de actie 'Op de fyts' om geld in te zamelen voor helpprojecten in Bangladesh en hij is zestien jaar lang diaken geweest voor de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.

Harmen Scheepsma (84) út Surhuizum

Scheepsma is sinds 1988 betrokken bij het dorpsbeleid en daarmee ook het langst actief geweest van alle vrijwilligers. Hij werkt als redactielid, bezorger en distributeur van de 475 exemplaren. Hij was voorzitter van het schoolbestuur van de Johannen Looijenga School en heeft drie perioden zitting gehad in de 'kommisje fan behear' van de Pypketsjerke.

Dantumadiel

Gemeente Dantumadiel deelt dit jaar geen lintjes uit.

De Fryske Marren

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Hielke Veenstra (72) uit Oudehaske

Veenstra was voorzitter van de basisschool in Oudehaske en is vrijwilliger bij de uitvaartverenigingen in Oudehaske en in Heerenveen. Hij is actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de kerk en is vrijwilliger bij de dorpskrant.

Henk Waterlander (68) uit Sint-Nicolaasga

Waterlander was vrijwilliger bij het 4 mei comité in Sint-Nicolaasga en was bestuurder/ponghouder van het Plaatselijk Belang. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de Bond Friese Vogelwachten en als vrijwilliger en bestuurslid bij de buurtvereniging in Sint-Nicolaasga.

Ids Wijnja (74) uit Scharsterbrug

Wijnja is actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging in Joure. Door zijn inspanningen is het park mooi en goed onderhouden. Hij is lid van de parkcommissie en heeft de zorg voor het onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de renovatie van de kantine en het meubilair.

Sabe Kracht (73) uit Joure

Kracht was actief als coördinator en later ook bestuurslid van de Stichting OWG (OnderwijsWerkGroep). Hij was bestuurslid en voorzitter van verschillende verenigingen waaronder de volleybalvereniging, de Oranjevereniging, het dorpsbelang en de dorpskrant. Hij is tot de dag van vandaag actief als secretaris van een studiefonds en als scriba van de kerk in Joure.

Jan Troost (70) uit Wijckel

Troost was als vrijwilliger werkzaam bij verschillende organisaties, zoals de basketbalbond in Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en de kerk in Alphen a/d Rijn. Hij was ponghouder van het CDA Gaasterlân-Sleat en zat in het dagelijks bestuur van CDA Fryslân. Hij was ponghouder van de De Tsjerkesjongers en is voorzitter van de kerkraad in Wijckel.

Tiny de Boer-Rottiné (69) uit Balk

De Boer-Rottiné was actief als vrijwilliger bij de Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente in Lemmer. Ze was voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Gaasterlân-Sleat en gemeenteraadslid bij de oude gemeente Gaasterlân-Sleat. Ze was bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging Súdwest-Fryslân en is nu vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Talma Hiem in Balk.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Ben Hogeterp (72) uit Joure

Hogeterp was vrijwilliger bij de kerk in Dronrijp en voorzitter van het Rypster Tsjerkekoar en het Vocaal Ensemble Cantatiblé Langweer. Hij was initiator, oprichter en voorzitter van de Stichting Joure - Laranjal do Jari. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de kerk in Joure en secretaris van het mannenkoor.

Fulco Stallman (55) uit Sint-Nicolaasga

Stallman was initiatiefnemer en organisator van een squashtoernooi in Baarn en een golftoernooi in Sint-Nicolaasga. Hij was lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vrijwilliger bij de basisschool in het dorp en medeoprichter, ponghouder en voorzitter van de Stichting Water Voor Masa. Hij is sinds lange tijd actief als reserve-officier bij het Commando Landstrijdkrachten.

Lid in de officier van Oranje-Nassau:

Jan Vermaning (58) uit Joure

Vermaning was actief als voorzitter van een sportvereniging in Heerenveen en als trainer en begeleider bij V.V. Oudehaske. Hij was initiator, vormgever en uitvoerend musicus voor het project 'Er reed een trein naar Sobibor' waar hij de Rachel Borzykowskipinning voor kreeg. Tot de dag van vandaag is hij trompettist bij het Noord Nederlands Orkest en is hij vrijwilliger bij de herdenking van gemeente De Fryske Marren van de Stichting Nationale Herdenking.

Ooststellingwerf

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Wiecher Nekeman (77) uit Oosterwolde

Nekeman was lid van de vrijwillige brandweer, bestuurslid, huurvertegenwoordiger en lid van de raad van commissarissen bij Wooncorporatie Actium. Sinds 2006 is hij medeoprichter en vrijwilliger van de Voedselbank van Ooststellingwerf.

Alfred de Vos (67) uit Oosterwolde

De Vos was afdelingssecretaris bij FNV Houtbond, opleider van wegmarkering, presentator en regisseur van Lokale Omrop Odrie en bestuurslid en trainer bij Loopsportvereniging Invictus. De Vos is al jaren voorzitter van een shantykoor, vrijwilliger en chauffeur bij St. Olmen in Appelscha en is nu sinds twee jaar uitvaartmedewerker.

Hinke Kleiker-Wolters (66) uit Oosterwolde

Kleiker-Wolters is sinds 1996 coördinator en contactpersoon bij St. Spierziekten Nederland, regio Noord. Een jaar later werd ze lid van werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf en sinds 2007 is zij organisator van de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Vlieland

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Cornelis de Jong (54) van Vlieland

De Jong is al sinds 1989 vrijwilliger bij de KNRM.

Dirk de Zeeuw (57) van Vlieland

De Zeeuw is al sinds 1989 vrijwilliger bij de KNRM.

Willy van der Heide-Marks (70) van Vlieland

Van der Heide-Marks is vrijwilliger bij verschillende organisaties op het eiland. Zo is zij vrijwilliger bij het verzorgingstehuis bij de begrafenisvereniging, het bezoekerscentrum de Noordwester, bij het Rode Kruis, EHBO en als ambulancechauffeur. Daarnaast is ze bestuurslid van de Senioren Vereniging Vlieland.

Harlingen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Johannes Antonius Burkels (72) uit Harlingen

Burkels is bestuurslid van het Centraal Comité 1945, penningmeester, bestuurslid en actief stadsgids van het Stadsgidsenteam Harlingen, hij is voorzitter van de tennisvereniging en coördinator van jongerenteams en onderhoud van accomodaties. Daarnaast is hij nog ambtenaar bij de Burgerlijke Stand.

Christiaan Hepco Elsinga (58) uit Harlingen

Elsinaga is secretaris van het scoutingfonds, hij was bestuurslid en pr-functionaris van Cultuur Historische Vereniging Oud Harlingen, waar hij nu nog alitijd adviseur is. Hij is bestuurslid bij de Stichting inzeT en was lid van de projectgroep Struikelstenen.

Willem Visser (67) út Harlingen

Visser is bestuurslid van het Centraal Comité 1945 en sinds 2017 ook penningmeester. Hij is lid van de Stadsgidsenteam Harlingen waar hij drie jaar voorzitter is geweest en nog steeds actief is als stadsgids. Hij is voorzitter van de zanggroep en zingt zelf ook mee aan de Waadwyn ook is hij lid van de bouwcommissie Oud Harlingen.

Ameland

Gemeente Ameland deelt dit jaar geen lintjes uit.

Heerrenveen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Andreas Nicolaas Bakker (57) uit Terbant

Bakker is negentien jaar voorzitter van een dans- en muziekensemble, is elf jaar voorzitter van het dorpshuis en negen jaar voorzitter en secretaris van de vogelwacht.

Trijntje Tineke Bleeker (66) uit Heerenveen

Bleeker is al jaren actief bij verschillende kerken uit de regio. Ze is gastvrouw, deken, lector en bestuurslid bij de Protestantse Wijkgemeente Trinitas, secretaris bij de commissie kerkconcerten Heerenveen, gastvrouw van de commissie De Kapelle en medeorganisator van Pylgertochten Tsjerkepaed. Daarnaast is ze al acht jaar begeleidster van personen in een rolstoel bij de Avondvierdaagse en is ze al zes jaar gastvrouw en publieksbegeleider bij Tryater.

Het echtpaar Hendrik van Dalfsen (79) en Klaasje van Dalfsen-Hoekstra (78) uit Heerenveen

De heer Van Dalfsen was 22 jaar bestuurslid van een mannenkoor, 18 jaar chauffeur en secretaris/voorzitter van de cliëntenraad Anna Schotanus en hij was 9 jaar secretaris van een kerk in Heerenveen. Daarnaast is hij nu al dertig jaar scriba bij de kerkraad van Heerenveen en al zes jaar afgevaardigd in de landelijke ledenraad van KBO-PCOB.

Mevrouw Van Dalfsen-Hoekstra is al 36 jaar vrijwilliger bij Meriant in woonzorgcentrum Anna Schotanus.

Jan de Jager (64) uit De Knipe

De Jager was 15 jaar scheidsrechter en beoordelaar bij de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond en tien jaar bestuurslid van een basisschool in De Knipe. De Jager is nu al 36 jaar wedstrijdsecretaris en voorzitter van een korfbalvereniging.

Froukje Nijholt-de Haan (67) uit Heerenveen

Nijholt-de Haan was negen jaar medeorganisator van het Multiculti Festival en is nu al jaren voorzitter van de stichting Vrouwenkamer en secretaris van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal.

Anne Offereins (77) uit Akkrum

De heer Offereins is negentien jaar vrijwilliger geweest bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Gambia.

Tjalling de Vries (72) uit Nieuwehorne

De Vries is dik veertig jaar voorzitter geweest van de ijsclub van Oude- en Nieuwehorne en commissielid en vrijwilliger techniek bij het Flaeyelfeest. Daarnaast is De Vries ook twaalf jaar lid geweest van de onderhoudsploeg van het sportterrein van UDIROS in Nieuwehorne.

Tjitze Wallendal (67) uit Oranjewoud

Wallendal is zes jaar voorzitter van de stichting Faderpaad en heeft ook zestien jaar verschillende functies gehad bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Theodoor Wierda (70) uit Heerenveen

Wierda is meer dan veertig jaar vrijwilliger geweest bij Talant, is daarnaast al negentien jaar gastheer bij het aanloophuis in Heerenveen, is tien jaar vrijwilliger bij Kerkenwerk en zet zich al vier jaar in voor de Voedselbank in Heerenveen.

(Advertentie)
(Advertentie)