Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog krijgt ruim anderhalve ton

21 apr 2020 - 16:49

De zeven buren en de zuivelcoöperatie van Schiermonnikoog krijgen ruim anderhalve ton van de provincie voor hun project om om te schakelen naar natuurvriendelijk boeren. De boeren en de zuivelcoöperatie zeggen een eigen zuivellijn op en zuivelhoeve.

Foto: Omrop Fryslân

Eigen zuivellijn

Gedeputeerde Staten stelt 164.000 euro beschikbaar voor het project Schiermonnikoger Landbouwtransitie 2020-2021. De vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten daarmee een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven.

Het geld is ook bedoeld om de biodiversiteit in de banckspolder te stimuleren. Verder wordt de verwerking van organisch restmateriaal op het eiland er ook mede mogelijk gemaakt. Daarmee verbetert de bodemkwaliteit in de polder sterk.

Landbouw in balans

De provincie wil in samenwerking met het ministerie van Landbouw ook een proef opzetten voor de aanpak van de stikstofproblematiek op Schiermonnikoog. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de plannen van de eilander boeren: "Zoals de plannen worden opgepakt op Schiermonnikoog is voor mij een mooi voorbeeld voor de toekomstige landbouw in Fryslân. Een landbouw in balans met de natuur met een aanpak die is bedacht door de eilanders zelf. Ik heb daar grote bewondering voor. Daarnaast willen we met het ministerie van LNV een pilot opzetten voor de stikstofaanpak op het eiland. Als dat lukt, kan ik daar ook verder mee naar andere gebieden waar we aan de slag moeten met de stikstof en de landbouw."

(advertinsje)
(advertinsje)