Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als het RIVM

02 apr 2020 - 14:42

De Nederlandse landbouw is op papier inderdaad verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op natuurgebieden die daar het gevoeligst voor zijn. Tot dat inzicht zijn nu ook de onderzoekers gekomen die de stikstofcijfers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds nagerekend hebben. De erge kritiek van de boeren op het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) was niet terecht. Dat geeft nu ook het Mesdagfonds zelf toe.

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

Ze kwamen op basis van eigen berekening eerder tot een conclusie dat de landbouw 'maar' 25 procent van de stikstofdepositie op natuurgebieden zou veroorzaken. Dat cijfer trokken ze begin maart in. Het percentage van 41 procent is precies waar het RIVM op uitkomt. Het instituut ging eerder uit van 46 procent, maar kwam kortgeleden met een bijstelling.

Zowel de onderzoekers als voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds blijven er wel bij dat de rekenmodellen van het RIVM alleen maar "virtuele werkelijkheid" laten zien. Volgens hen zeggen metingen veel meer.

Ze vinden bovendien dat het verkeerde cijfer op de voorgrond wordt gezet: volgens hem zou niet specifiek naar stikstofgevoelige natuurgebieden worden moeten gekeken, maar naar alle beschermde Natura 2000-gebieden. In dat geval komt het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag niet uit op 41 procent, maar op 35 procent.

Oude cijfers

Vogelaar wijst er verder op dat de cijfers waarmee gerekend wordt, gebaseerd zijn op 2017. Sinds die tijd is het aantal varkens en koeien fors verminderd, en daarmee ook de hoeveelheid dong. De ammoniak die daaruit opstijgt, is één van de stikstofverbindingen waar het in de slepende discussie om draait. Stikstof die in de natuur terecht komt, is een voedingsstof voor sommige soorten, zoals gras en brandnetels. Bij een te hoge stikstofconcentratie gaan die woekeren, waardoor ze andere soorten verdringen.

Met door de hoge stikstofdepositie is die soortenrijkdom in Nederland tientallen jaren achteruit gegaan. De overheid bezocht daar eerder wat aan te doen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat tegelijk de bedrijvigheid in stand houdt. De Raad van State bepaalde vorig jaar dat het programma te vrijblijvend was en daarmee in strijd met de Europese richtlijnen.

Overleg stilgelegd

Boeren vinden dat zij teveel moeten opdraaien voor de stikstofproblematiek. Het zogenoemde Landbouw Collectief, waar boerenorganisaties en -actiegroepen zich verenigd hebben, legde woensdag nog het overleg met landbouwminister Carola Schouten stil. Zij zou niet genoeg luisteren naar voorstellen van de sector en vooral de agenda voor het kabinet doordrukken.

02 apr 2020 - 14:42