Fryslân moet over tien jaar vier keer zoveel schone energie opwekken

24 mrt 2020 - 21:42

Over tien jaar moet Fryslân vier keer zoveel schone energie opwekken. De provincie, alle Friese gemeenten en Wetterskip Fryslan bereiden dit plan voor. Fryslân moet in 2030 maar liefst 2,3 TWh (terawatt) aan schone energie leveren. Voor Nederland is dat in 2030 zelfs 35 TWh. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord en krijgt op kleinschaliger niveau vorm in de Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is daarbij in dertig energieregio's onderverdeeld. De gehele provincie Fryslân is één van die dertig regio's.

Foto: Omrop Fryslân

Op dit moment leveren windmolens, zonneparken- en velden samen 0,55 TWh. Grote energieprojecten zorgen de komende jaren voor een toename van 1,75 TWh. Windpark Fryslân aan het IJsselmeer levert de grootste bijdragen. "Wij denken dat we dit kunnen realiseren, omdat het gaat om projecten waarover al is besloten", legt gedeputeerde Sietske Poepjes uit. "Alle projecten zijn al bekend, hebben een vergunning en sommigen zijn zelfs al in aanbouw of worden (op korte termijn) gebouwd."

Volgens Poepjes heeft de coronacrisis daar geen invloed op. "Hier is al veel besluitvorming over geweest. Aan de politieke en financiële kant zullen er geen problemen zijn. Waar je nu wel naar moet kijken, is: hoe wordt dit straks uitgevoerd?

Van het aardgas af

In het plan staat ook wat er in Fryslân nodig is als ieder huishouden op een ander soort verwarming dan aardgas overgaat. Poepjes: "In de basis gaan gemeenten daarover. Zij maken voor iedere wijk een plan. Maar met name in Fryslân is maatwerk van belang, want mensen moeten zich er goed bij voelen." Vanaf half april kunnen Friese inwoners aangegeven hoe ze betrokken willen worden bij het vormen van de plannen.

Landschap

Inwoners, belangenvertegenwoordigers en deskundigen denken de komende maanden mee over de plannen. Er wordt ook rekening gehouden met het Friese landschap. "Er heeft een belangenoverweging plaatsgevonden. We hebben gekeken naar de manier waarop we energie willen opwekken en hoe we met ons landschap willen omgaan. We hebben de plannen waar de meeste het mee eens waren geïnventariseerd."

"We houden enorm van ons landschap, dus daarom leveren we de projecten aan die we in de pijnlijn hebben. Zo willen we met vertrouwen de 21e eeuw in. Het is goed om te zien hoe we het anders gaan doen, op de Friese manier en op ons eigen tempo. Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar."

Definitief plan

In mei beslissen alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur of ze het plan overnemen. De maanden daarop dient de regio Fryslân een 'concept-RES' in bij het Rijk. Op 1 maart 2021 moet de definitieve RES daar liggen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes over energie

(advertinsje)
(advertinsje)