Isolatie met sigarenplant lisdodde voortaan mogelijk

05 mrt 2020 - 16:33

De innovatiecampus voor de bouw in Dokkum wordt geïsoleerd met lisdodden. Dit isolatiemateriaal is hernieuwbaar en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Met deze uitvinding wil Bouwgroep Dijkstra Draisma een bijdrage leveren op het gebied van een circulaire en duurzame economie. Na het isoleren van de campus in Dokkum zullen ook woningen volgen die met Lisdodde worden geïsoleerd.

steel Lisdodde - Foto: Bouwgroep Dijkstra Draisma

De steel van lisdodde bestaat uit heel veel kleine kamertjes met stilstaande lucht, dat voor een natuurlijke isolerende werking zorgt. Lisdodde groeit in het noorden van Fryslân.

'Better Wetter' project

In Bowinn, de nieuwe campus voor innovatie in de bouw in Dokkum, past het bedrijf het circulaire isolatiemateriaal als eerste toe. Dat doen ze samen met verschillende bedrijven in het kader van het project 'Better Wetter'. Partners van dit project zijn gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast Fryslân, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, ONOF, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, provincie Fryslân, Altenburg & Wymenga en Studio Tjeerd Veenhoven.

De bouwgroep is overtuigd dat circulair bouwen de toekomst heeft. "Als we onze klimaatdoelen willen behalen zullen we op een heel andere manier naar bouwen moeten kijken. We moeten bouwen met een circulaire visie", legt Coen Verboom van het innovatieteam bij Bouwgroep Dijkstra Draisma uit. "Weten waar het materiaal vandaan komt en het materiaal efficiënt blijven gebruiken zijn hierbij belangrijk. Lisdodde is een materiaal dat ons daar enorm bij kan helpen."

(Advertentie)
(Advertentie)