Onderzoek over energietransitie: Friezen zijn kritisch

04 mrt 2020 - 09:43

Inwoners van Fryslân zijn kritisch over de transitie naar aardgasvrij wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau met bijna 3.000 Friezen. Bijna de helft daarvan (46%) geeft aan dat de plannen om Nederland in 2050 van het gas af te krijgen te ambitieus zijn.

Groene energie - Foto: Shutterstock.com

De Friezen die de enkête hebben ingevuld, maken zich zorgen over de betaalbaarheid en het ontbreken van goede alternatieven. Tegelijk is een grote groep woningeigenaren (44%) klaar om te investeren om de eigen woning aardgasvrij te maken.

Wel of niet zelf investeren?

Het zijn vooral de hoogopgeleide mensen die klaar zijn te investeren. Maar wat nog veel meer een rol speelt in de keuze voor een investering zijn de waarden die iemand heeft, de idealen die iemand belangrijk vindt. Dit heeft volgens het onderzoek nog veel meer invloed dan leeftijd, geslacht, opleiding of inkomen.

Wat ook opviel in het onderzoek was dat mensen die aangeven 'het belangrijk te vinden om van het leven te genieten' minder klaar zijn om te investeren. Zij kijken op tegen de verbouwing en twijfelen of de comfort van de woning goed genoeg blijft.

Arjen Brander van het Fries Sociaal Planbureau

In het landschap

Niet alleen in de eigen woning, maar ook in het landschap is de energietransitie te merken. Meer dan de helft (57%) van de respondenten geeft aan dat de klimaatdoelen en de energietransitie niet tot schade moeten gaan van het landschap. Maar bijna de helft (46%) zegt dat het onontkoombaar is dat er ingrepen plaatsvinden in het landschap met de energietransitie.

Foto: Fries Sociaal Planbureau

Het draagvlak voor ingrepen als windmolens en zonneparken is niet zonder voorwaarden. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de overlast daar veel in meespeelt. Zowel individuele overlast (bijvoorbeeld slagschaduw) als op het grotere plaatje (bijvoorbeeld of een windmolen wel in het landschap past) worden aangegeven als factoren. Het maakt mensen ook uit of zij betrokken worden bij het vormen van een plan en of ze dan zelf gebruik kunnen maken van de opgewekte energie.

(advertinsje)
(advertinsje)