Smallingerland organiseert maand voor aangepaste sporten

28 feb 2020 - 13:31

Sportbedrijf Drachten organiseert de eerste maand van aangepaste sporten. De organisatie vindt dat sport en bewegen voor iedereen beschikbaar moet zijn, ook voor mensen met een beperking. De gemeente Smallingerland is dit jaar European City of Sports en daarom grijpt het sportbedrijf november aan als maand van de aangepaste sporten.

Foto: Sportbedrijf Drachten

Het is voor mensen met een beperking veel lastiger om de goede sport te vinden, omdat niet iedere aanbieder past bij de individuele behoeften. Het sportbedrijf wil daarom met verschillende partijen een programma ontwikkelen, waarbij kennismaken met aangepaste sporten centraal staat.

"'Iedereen doet mee' is een steeds belangrijker thema", zegt Nynke den Heijer, beleidsmedewerker van gemeente Smallingerland. "Binnen alles wat we doen, net als in het lokale sport- en beweegakkoord en de inclusie-agenda van Smallingerland."

De organisatie van European City of Sport is ook blij met het initiatief. "Met trots kan ik terugkijken op een geslaagde eerste bijeenkomst. Het is mooi om te zien hoeveel energie er vanuit de groep is om gezamenlijk toe te werken naar een maand vol activiteiten op het gebied van aangepast sporten", vertelt Kim Assen, programmamanager Smallingerland European City of Sport. De sportmaand is in november van dit jaar.

It is foar minsken mei in beheining in stik dreger om de goede sport te finen, om't net eltse oanbieder past by de yndividuele behoeften. It sportbedriuw wol dêrom mei ferskate partijen in programma ûntwikkelje, dêr't kennis mei oanpaste sporten by sintraal stiet.

"'Iedereen doet mee' is in hieltyd wichtiger tema", seit Nynke den Heijer, beliedsmeiwurker fan gemeente Smellingerlân. "Binnen alles wat we dogge, lykas yn it lokaal sport- en beweechakkoart en de Inclusie Agenda van Smallingerland."

De organisaasje fan de European City of Sport is ek wiis mei it ynisjatyf. "Met trots kan ik terugkijken op een geslaagde eerste bijeenkomst. Het is mooi om te zien hoeveel energie er vanuit de groep is om gezamenlijk toe te werken naar een maand vol activiteiten op het gebied van aangepast sporten", fertelt Kim Assen, programmamanager Smallingerland European City of Sport. De moanne is yn novimber fan dit jier.

(Advertentie)
(Advertentie)