De eerste stormbroedkering van Nederland komt bij Workum

24 feb 2020 - 10:51

Het honderd bunder grote natuurgebied de Workumer Bûtenwaard aan het IJsselmeer krijgt een bijzondere variant op een stormvloedkering. Er komt een zogenoemde stormbroedkering. Die moet niet het land, maar broedende vogels beschermen tegen hoog water uit het IJsselmeer.

Stoarmbriedkearing moat briedende fûgels beskermje

Honderden tot duizenden vogels broeden in het gebied van It Fryske Gea dat nu in het voorjaar onder water komt te staan. Het gaat dan om veel weidevogels, maar ook kolonievogels als visdieven. En van verder weg trekken kippen naar het gebied toe. Met hoog water verzuipen al die jonge dieren.

Stormbroedkering

Het plan is daarom nu om oude slinken weer open te maken om zo ruimte te maken voor vissen uit het IJsselmeer. Met die grond wordt dan een zomerkade gemaakt waar de vogels veilig achter kunnen broeden. Er komen wel openingen in die kade om IJsselmeerwater en vissen door te laten. En die openingen kunnen dicht bij hoog water. Dat is dan die stormbroedkering.

De Workumer Bûtenwaard stiet hjir ûnder wetter - Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Groter plan IJsselmeerkust

Bovendien wordt land dat eerder door het IJsselmeer afgeslagen is, weer terug gebracht door zand op te spuiten. het één en ander maakt deel uit van een veel groter plan voor de IJsselmeerkust waar veel meer dan alleen de natuur wordt geholpen. "Stormbroedkeringen zijn volgens mij nog niet eerder bedacht", zegt districtshoofd Germ van der Burg van It fryske Gea. "Het zou mogelijk een heel mooi idee zijn om zoiets ook op andere plekken toe te passen."

De Workumer Bûtenwaard is een belangrijk natuurgebied - Foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân

Remco de Vries zag bij natuurgebied de Workumer Bûtenwaard

(Advertentie)
(Advertentie)