Lector meertaligheid Joana Duarte moedigt het gebruikt van de moedertaal aan

22 feb 2020 - 16:32

Zelf spreekt ze Portugees, Duits, Nederlands, Fries, Engels, Spaans en Frans: Joana Duarte. Geboren en getogen in Portugal, gepromoveerd aan de universiteit van Hamburg en een aantal weken geleden benoemd tot lector Fries en meertaligheid aan NHL Stenden als opvolger van Alex Riemersma. Duarte hecht grote waarde aan de moedertaal. Het gebruiken van die moedertaal is essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen, zo zegt ze.

Joana Duarte, direkteur Alys Hoekstra en learkracht Petra Zwart - Foto: Omrop Fryslân

In groep 6, 7 en 8 van basisschool De Flambou in Oosterbierum krijgen de kinderen de opdracht om een recept voor vriendschap te schrijven. Eerst in het Nederlands en daarna moet het worden vertaald in twee talen. Welke talen dat zijn, mogen de kinderen zelf weten. De meeste Friestalige kinderen kiezen ervoor om het recept in het Fries te schrijven. Er zijn ook Poolse kinderen die het Pools kiezen en een meisje met een Zweedse moeder en een Nederlandstalige vader wil het in het Zweeds doen.

Daarnaast kiezen kinderen ook voor talen die ze niet beheersen: Mauri (Nieuw-Zeeland), Chinees en Frans. De opdracht is een voorbeeld van hoe er op De Flambou met verschillende talen wordt omgegaan. Vakoverschrijdend worden meerdere talen gebruikt. Dat komt ook doordat er in verhouding veel kinderen met een andere moedertaal dan het Fries of Nederlands op school zitten. Het gaat dan om kinderen van Poolse migranten.

Drietalige school

De Flambou is sinds 2012 een drietalige school: er wordt les gegeven in het Fries, Engels en Nederlands. Het aanleren van meer talen is volgens de school belangrijk voor de internationale communicatie. Of, om het heel simpel te zeggen: de kinderen moeten zich in het binnen- en buitenland kunnen redden. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien keer op keer duidelijk dat de basisschool aandacht moet geven aan de moedertaal van het kind. Als die goed wordt ontwikkeld, kunnen daar veel makkelijker andere talen aan worden toegevoegd.

Meertaligheid in al het onderwijs

Joana Duarte en haar studenten begeleiden scholen bij hun taalbeleid. Met het project 'Meer Kansen met Meertaligheid' wil ze meertaligheid integreren in al het onderwijs. Ze erkent dat meer talen een bedreiging voor het Fries kan zijn. Tegelijk denkt ze dat als kinderen al jong wordt geleerd dat alle talen er mogen zijn en belangrijk zijn, zo'n kind automatisch meer waardering krijgt voor de eigen moedertaal. In Fryslân is dat - zeker op het platteland - vaak het Fries. In dat opzicht zou een grotere meertaligheid juist een kans voor het behoud van het Fries betekenen.

(advertinsje)
(advertinsje)