Syrische Sulimani Bdewi is illegaal: leven tussen hoop en vrees

12 feb 2020 - 20:16

Geen verblijfsvergunning, geen status en geen legaal bestaan in Nederland, maar ook niet terug kunnen naar het land van afkomst: dat is het verhaal van Sulimani Bdewi. De Syriër, die in St.-Annaparochie in het azc zit, krijgt geen verblijfsvergunning omdat de IND zijn verhaal niet gelooft. Hij wordt echter niet vervolgd of teruggestuurd naar Syrië.

Sleman

Na 4,5 jaar in ons land heeft hij nog steeds nauwelijks perspectief. Tot verdriet van zichzelf, maar ook van Friese vrienden die in Sulimani een goed mens zien.

Sulimani is 34 jaar en was in Syrië docent tekenen. Volgens zijn eigen verhaal moest hij verplicht het leger in. Dat was in 2012, voordat de burgeroorlog begon. Hij werd gestationeerd bij de Republikeinse Garde. Daar heeft hij, zoals hij zelf zegt, één keer op wacht gestaan bij een bus met demonstranten.

Daar heeft de IND op ingezoomd. De organisatie gelooft niet dat hij geen misdaden heeft begaan. Suliman valt onder het F1-artikel. Dat sluit mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, uit van vluchtelingenbescherming. Hij zou een gevaar voor de Nederlandse maatschappij zijn. Maar de vele mensen om hem heen zien een man die kunst maakt, vrijwilligerswerk doet en iemand die een toekomst wil opbouwen.

Foto: Omrop Fryslân, Simone Scheffer

Dinsdag verloor Sulimani zijn hoger beroep. Dat betekent dat hij verder moet als illegale vluchteling, omdat Nederland hem niet uitzet naar Syrië. Dat kan niet. Ook wordt hij niet vervolgd. Volgens onder anderen zijn goede vriendin Talea Talsma is dat schandalig.

Ze heeft de vlag bij haar huis halfstok gedaan en schilderijen van Sulimani omgekeerd tentoongesteld. Ze hoopt dat meer mensen met deze actie meedoen. Ze gelooft het verhaal van Sulimani wel. Bovendien vindt ze het niet menselijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers op deze manier aan hun lot worden overgelaten.

Foto: Omrop Fryslân, Simone Scheffer

Voor Sulimani is het een stressvolle tijd. Hij is al negen jaar aan het zwerven: van Egypte naar Libanon en uiteindelijk van Turkije, via Griekenland naar Nederland. Hij maakt schilderijen, omdat hij kunstenaar is en omdat het hem de laatste jaren een beetje afleiding geeft van zijn situatie.

Hij vertelt dat hij heel graag een toekomst als kunstenaar wil opbouwen en een opleiding wil volgen. Hij heeft al verschillende exposities gehad in Fryslân en eerder ook in Duitsland.

Foto: Omrop Fryslân

Het is leven tussen hoop en vrees. Talea Jansma probeert de asielzoeker te helpen. Hij heeft veel aan haar. Een olijfboompje bij haar in de tuin geeft Sulimani nog wat houvast. Die staat voor de toekomst. Zolang de boom groeit, denken zij, is er hoop.

Foto: Omrop Fryslân

Ik wil wel huilen, hard huilen, maar ik kan het niet meer. Mijn ogen blijven droog.

Sulimani Bdewi

Die toekomst lijkt verder weg dan ooit. Nu het hoger beroep is verloren, lijkt de hoop op een goed bestaan hier vervlogen. Waar hij dan de komende tijd naartoe moet, weet hij niet.

Er zijn genoeg mensen die hem willen helpen, maar het zwerven van plek naar plek maakt hem moedeloos. "Ik wil wel huilen, hard huilen, maar ik kan het niet meer. Mijn ogen blijven droog".

Foto: Omrop Fryslân

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag is een bepaling die deel uitmaakt van het eerste artikel van de Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen van 28 juli 1951 (soms volledig aangehaald onder de aanvulling "zoals gewijzigd bij Protocol van New York van 31 januari 1967").

Artikel 1F is een van de zogenoemde "exclusion clauses" (uitsluitingsgronden) van het Vluchtelingenverdrag (verder bepaald in de artikelen 1D en 1E). De artikelen 1D en 1E hebben betrekking op personen die reeds bescherming genieten tegen vervolging.

(Advertentie)
(Advertentie)