Meer leerlingen praktijkonderwijs, maar te laat doorverwezen

22 jan 2020 - 17:49

Het aantal leerlingen op het Friese praktijkonderwijs is de afgelopen tien jaar met bijna tien procent toegenomen, dat blijkt uit de cijfers die Omrop Fryslân onderzocht heeft. Volgens Broer van Kammen, directeur van de praktijkschool in Dokkum, is het een positieve trend. Kinderen worden steeds vaker doorverwezen naar het praktijkonderwijs. Al gebeurt dit nog te vaak te laat.

Petear FH

Woensdag is de eerste aflevering van de reeks 'Ik bin PRO'. Daarin volgt presentator Raynaud Ritsma een aantal leerlingen op het praktijkonderwijs en probeert hij de vooroordelen die er over deze tak van het onderwijs zijn uit de wereld te helpen. Omrop Fryslân heeft de hele week aandacht voor dit thema. Het verhaal van de leerling, ouder, docent, directeur en werkgever: het komt allemaal langs.

De cijfers zijn opvallend omdat het aantal jongeren tot 25 dat naar school gaat met vijf procent gedaald is. Daarom kunnen we zeggen dat de groep dat naar het praktijkonderwijs gaat in vergelijking met het reguliere onderwijs steeds groter wordt. Van Kammen denkt dat dit komt omdat er meer aandacht is voor passend onderwijs. Al maakt hij zich nog altijd zorgen over de onbekendheid van deze tak van het onderwijs.

Het gaat beter, maar nog altijd een 'ondergeschoven kindje'

"Het blijft een soort van 'ondergeschoven kindje'. Soms weten zelfs collega's van andere scholen niet eens wat ons onderwijs precies inhoudt." Dat is ook niet zo gek volgens Van Kammen omdat het een kleine doelgroep is. Het aandeel leerlingen dat praktijkonderwijs volgt is minder dan een procent van het geheel aan leerlingen onder de 25 jaar.

Leerlingen praktijkonderwijs vergeleken met algemeen onderwijs in Fryslân

Algemeen Praktijk
2009 140330 1190
2019 133860 1300

Je kan het verschil maken voor een kind

Van Kammen zit ondertussen al 20 jaar in het praktijkonderwijs. "Mijn eerste werkervaring was op het speciaal voortgezet onderwijs. Maar als jonge docent was dit mentaal te zwaar voor mij. Daarom heb ik eerst mijn meters gemaakt in het reguliere onderwijs om daarna toch terug te komen op de praktijkschool." Van Kammen vindt dit werk erg dankbaar en nobel. 'In dit onderwijs kun je het verschil maken voor een kind. Dat is heel anders met kinderen op bijvoorbeeld de HAVO. Die ontwikkelen zich vaak wel. Maar deze kinderen hebben net dat extra zetje nodig."

Op dit moment volgen 1300 kinderen praktijkgericht onderwijs in Fryslân. Dit doen ze op 7 verschillende scholen. Tien jaar geleden waren dit er maar 1190. De groei zit volgen Van Kammen vooral in stedelijke gebieden, want volgens hem zijn er juist steeds minder kinderen op de praktijkscholen op het platteland.

Fragmint IK BIN PRO

Passend onderwijs: een vloek of een zegen

Het passend onderwijs zorgt er misschien voor dat leerlingen doorverwezen worden naar het praktijkonderwijs, maar volgens Van Kammen gebeurt dit vaak te laat. "We zien de laatste jaren vooral een stijging bij leerlingen in groep 8 en zijinstromers van bijvoorbeeld het VMBO. Dit betekent dat ze tot die tijd op het regulier onderwijs hebben gezeten. Wij zien liever dat ze al veel eerder naar het praktijkonderwijs doorverwezen worden. Nu heeft de leerling waarschijnlijk jaren op de tenen moeten lopen omdat regulier onderwijs niet bij hun past."

"We zijn soms wel een jaar bezig om de leerling weer in de juiste balans te krijgen. De leerling heeft namelijk het idee dat die gefaald heeft. Het terugzetten zorgt voor veel frustratie. Dit kan voorkomen worden als de leerling juist onderwijs krijgt."

Foto: Omrop Fryslân

Docenten doen hun best

Van Kammen denkt dat dit komt door een aantal oorzaken. Docenten willen kinderen zover mogelijk brengen. "Dit is natuurlijk goedbedoeld en wordt ook gestimuleerd door passend onderwijs. Maar passend onderwijs kan nooit voor iedereen passend zijn. Een reguliere basis- of middelbare school hoeft niet altijd de juiste route te zijn." Daarnaast heerst de gedachte dat het praktijkonderwijs als het eindstation wordt gezien. "Maar dat is helemaal niet zo. We bereiden jongeren voor op de arbeidsmarkt en soms kunnen ze ook doorstromen naar het MBO. Dat is helemaal geen eindstation."

Ik bin PRO

In Fryslân gaan zo'n 1300 kinderen naar het praktijkonderwijs; het voorgezet onderwijs voor kinderen die niet naar het VMBO kunnen, omdat ze moeite hebben met leren. Over de leerlingen en het praktijkonderwijs bestaan veel vooroordelen, en dus heeft Omrop Fryslân in samenwerking met het praktijkonderwijs Fryslân de televisieserie 'Ik bin PRO' gemaakt. 'Ik bin PRO' is vanaf woensdag 22 januari elke woensdag om 17.30 uur te zien bij Omrop Fryslân.

Trefwoorden: 
Ik bin PRO praktijkonderwijs
(Advertentie)
(Advertentie)