Wetterskip: betere plek voor baggerdepot bij Raard is niet voorhanden

17 jan 2020 - 14:05

De plaats waar de twee baggerdepots van Wetterskip Fryslân bij Raard is niet ideaal, maar wel de beste optie. Dat zegt het waterschap in reactie op zorgen van de vogelwacht in Raard. Die is boos omdat de twee depots dicht bij weidevogelgebieden komen, terwijl daar na jaren eindelijk weer paartjes grutto's zitten.

De oanlis fan in baggerdepot - Foto: Thom Feddema, Fûgelwacht Raard-Brantgum

De vogelwacht is bang dat die grutto's nu worden gestoord. Jan van Weperen, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân, begrijpt die zorgen. "Ze hebben de laatste tien jaar met heel veel inspanning ervoor gezorgd dat er weidevogelactiviteit is. Dan verstoort zo'n baggerdepot dat, dat kunnen wij ook niet ontkennen."

De depots liggen er zo'n twee jaar lang en zijn nodig voor het baggeren van de Raarder Feart en de Holwerter Feart.

'Geen betere plek'

Toch kan het niet anders, volgens Weperen. "Die bagger moet afgevoerd worden, dan zoeken we een plek in de nabijheid van die vaart. Dan is er zo weinig mogelijk beweging nodig om de bagger af te voeren."

Thom Feddema van de vogelwacht Raard-Brantgum zegt dat na ecologisch onderzoek een negatief advies voor deze locatie is afgegeven. Maar Van Weperen zegt dat er geen betere plek voorhanden is: "We hebben erg goed gekeken naar alternatieven in de buurt. We hebben gekozen voor de minst slechte optie, echt gezocht naar percelen die het minst kwaad doen. En we doen wat we kunnen om de weidevogelactiviteit zo min mogelijk te verstoren."

Later weer aantrekkelijk voor vogels

"Met grondeigenaren is de afspraak gemaakt dat wanneer het depot niet meer nodig is, en het weer als landbouwgrond weer gebruikt kan worden, dat de Vogelbescherming met ze bekijkt hoe het zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor de weidevogels."

Jan van Weperen

(advertinsje)
(advertinsje)