"Te weinig aandacht voor de amateurkunst in nieuw provinciaal beleid"

09 jan 2020 - 23:23

Er is in de nieuwe provinciale cultuurnota te weinig aandacht voor de amateurkunst. Deze zorg uiten Keunstwurk en de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) donderdagavond op een bijeenkomst van de Provinciale Staten over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium. Ook het Fries Museum heeft zorgen. Er moet meer geld bij, als ze het landelijke niveau van de laatste jaren vast willen houden. Bovendien is het museum bang dat door de versnippering van het nieuwe beleid ze veel verschillende aanvragen moeten doen in plaats van één.

Nij Poadium - Foto: Provinsje Fryslân

Er zijn grote veranderingen op komst voor cultureel Fryslân. In het nieuwe cultuurbeleid krijgen culturele organisaties niet meer als vanzelfsprekend een subsidie, maar moeten ze elke vier jaar een aanvraag doen. Een speciale commissie beoordeelt dan aan de hand van criteria die voortkomen uit de nieuwe nota wie subsidie krijgt. Er zijn acht themagebieden waar makers en organisaties een aanvraag kunnen doen, zoals innovatie en experiment, kunst in de samenleving en sterke infrastructuur.

Amateurkunst

"In het bestaande beleid zijn er speciale regelingen voor de amateurkunst, maar die verdwijnen straks", vertelt Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk. "In het nieuwe plan is er wel een stimuleringsregering, maar dat gaat om hoogstaande artistieke producties." Zeldenrust hoopt dat de nota wordt aangepast. "Het zou mooi zijn als in deze nieuwe regeling er een apart budget geoormerkt wordt voor amateurkunst."

Douwe Zeldenrust van Keunstwurk

Zorgen Fries Museum

Het Fries Museum heet ook zorgen. "Onze ambities komen overeen met al die verschillende programma-onderdelen van de nieuwe nota. Hoe gaat het aanvragen precies in zijn werk als je al deze ambities wilt afdekken?", vraagt Kris Callens als directeur van het Fries Museum zich af. Hij hoopt dat hij één plan kan indienen en niet allemaal verschillende. "Ik vraag niet om een uitzonderingspositie, maar ik vertolk een vraag voor het hele culturele veld. Het speelt ook bij anders zoals Tryater."

Callens liet enkele weken geleden ook weten dat het Fries Museum meer geld nodig heeft om het hoge landelijke ambitieniveau van de afgelopen jaren vast te houden. Dat geld hoeft volgens hem niet alleen uit de cultuurnota te komen. Hij heeft gesprekken met de provincie en ook de gemeente Leeuwarden om te zien of er ook geld voor het museum kan komen uit de potjes van economie en toerisme.

Deadline

De Staten stemmen over twee weken over de nieuwe nota. Ook als is het volgens planning, het is net op tijd. Vanaf februari kunnen makers en organisaties hun plannen indienen voor na 2021. Die worden dan beoordeeld en voor de zomer moet dan duidelijk zijn wie er allemaal geld krijgen.

Directeur Kris Callens van het Fries Museum

Nij Poadium is het nieuwe culturele beleid van provincie Fryslân voor de periode van 2021 tot en met 2024. Een van de doelen is om meer kansen te geven aan makers en organisaties die lastig een provinciale subsidie kunnen krijgen, meer te vernieuwen en de ontwikkelingen van LF2018 vast te houden. De provincie investeert ruimt 3 miljoen euro extra in cultuur bovenop het bestaande budget.

(Advertentie)
(Advertentie)