Groter graasgebied op Vlieland moet stikstofschade in duinen tegengaan

09 jan 2020 - 20:56

Schotse hooglanders op Soay-schapen krijgen meer ruimte op Vlieland om te grazen. In westelijke richting krijgen de dieren 30 hectare meer. Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân hebben die maatregel genomen om de invloed van stikstof op de natuur in de duinen tegen te gaan.

Een Hooglander - Foto: ANP

In totaal hebben de beesten nu 250 hectare op het eiland. Boswachter Joeri Lamers schrijft dat door de invloed van stikstof de duinen vergrassen. Gras en struiken groeien daardoor sneller en dat is niet goed voor de eigenlijke duinplanten. Met die planten verdwijnen ook insecten en vogels die daarvan afhankelijk zijn. Door koeien en schapen te laten grazen, krijgen de duinplanten weer een kans.

Tapuiten en graspiepers

Ook zorgen de beesten met hun hoeven voor stukken open zand, wat weer goed is voor insecten. De beweiding heeft positief effect op de vogels, volgens Lamers zijn er al meer tapuiten en graspiepers gezien op Vlieland.

Het nieuwe graasgebied komt wat meer naar het zuidwesten te liggen. Het gebied blijft toegankelijk voor mensen. Er moeten nog wel nieuwe veerasters aangelegd worden, dat moet voor het eind van februari gedaan zijn.

(advertinsje)
(advertinsje)