Waterkering bij Nes voldoet niet aan de eisen

07 jan 2020 - 17:50

Wetterskip Fryslân gaat de waterkering in de omgeving van Nes in de gemeente Heerenveen verhogen. Ook wordt de waterkering verstevigd met nieuwe walbegroeiïng. Die zou op sommie plekken niet meer voldoen aan de vereiste hoogte en stabiliteit.

Foto: Wetterskip Fryslân

Het gaat om kleine delen van de kering langs de Nesker Sylroede en de Burstermerrak tussen Nes en Pean. Met het verbeteren van de waterkeringen hoopt het Wetterskip de wateroverlast in de omgeving van Nes te beperken.

Ook worden natuurvriendelijke oevers op sommige plaatsen verbeterd of aangelegd. Een aantal sloten en vaarten wordt daar breder gemaakt en de oevers worden langzaam aflopend gemaakt.

Het Wetterskip pakte eerder al een groot deel van de oevers en kades in het gebied aan. Nu is er sprake van resterende werkzaamheden, voornamelijk op het terrein van particulieren en bedrijven. Volgens planning moet het werk voor september 2020 klaar zijn.

(Advertentie)
(Advertentie)