Noodkreet van Provincie Fryslân over tekorten door de jeugdzorg

13 des 2019 - 14:01

Provincie Fryslân heeft het Rijk laten weten dat de tekorten in het sociaal domein een té grote stempel drukken op de gemeentebegrotingen. Volgens de provincie moet er structureel meer geld komen voor de jeugdzorg.

In 2020 komen alle Friese gemeenten onder het 'normale, repressieve, financieel toezicht' dankzij eenmalig geld van het Rijk dat zij als meerjarig in de begroting mochten verwerken. Zonder deze regel waren vijf Friese gemeenten onder preventief toezicht van de provincie gekomen.

Sander de Rouwe - Foto: Omrop Fryslân

In veel Nederlandse gemeenten is er een tekort op de jeugdzorg. De provinciale toezichthouders hebben met het Rijk afgesproken dat gemeenten in 2022-2023 een stelpost Jeugdzorg in hun meerjarenraming mogen opnemen. In Fryslân hebben 13 van de 18 gemeenten daar gebruik van gemaakt.

Duidelijkheid nodig

Gedeputeerde Sander de Rouwe verklaart over de kwestie: "Het is nog maar zeer de vraag of het Rijk deze middelen ook werkelijk structureel maakt. Overheden die elkaar serieus nemen rekenen niet met pseudopenningen. Wij vragen het Rijk nog bij de voorjaarsnota 2020 duidelijkheid te geven over de middelen voor de jeugdzorg en een duidelijke, eerlijke keuze te maken. Schep helderheid, zodat gemeenten dit ook tijdig in hun begroting 2021 kunnen verwerken."

11 gemeenten een tekort

Elf van de achttien gemeenten in Fryslân hebben een tekort gepresenteerd in de begroting 2020. Veertien gemeenten moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen, en dat wordt met name binnen het sociaal domein gedaan. Maar ook via bijvoorbeeld het verhogen van gemeentelijke belastingen en heffingen, het niet indexeren van budgetten en het afstoten van sommige taken die niet bij wet verplicht zijn.

Intensief gevolgd

Vier gemeenten gaan intensief worden gevolgd, geeft de provincie aan: Leeuwarden, Smallingerland, Dantumadeel en Opsterland. Met deze gemeenten wordt bestuurlijk overleg gevoerd.

(Advertentie)
(Advertentie)