Steeds meer organisaties tegen nieuwe windenergieregels van provincie

11 des 2019 - 07:52

Steeds meer partijen en organisaties laten weten dat ze niets zien in de nieuwe regels van de provincie betreft windenergie. De provincie wil de regels zo veranderen dat het mogelijk wordt om meer windmolens te hebben, maar er zitten volgens diverse organisaties zoveel restricties aan, dat het onmogelijk is om windmolens aan te schaffen of rendabel te laten draaien.

In doarpsmûne by Reduzum - Foto: Omrop Fryslân

Onder andere Energie Corporatie Garyp trekt aan de bel. De corporatie heeft meer dan tweehonderd leden en probeert het dorp Garyp aardgasvrij te maken. Een van de meest voor de hand liggende opties is een dorpsmolen, schrijven ze. Er is vanuit de gemeente draagvlak voor die optie en de opbrengsten kunnen in het voordeel van het dorp zijn. Het is dus circulair.

Beperking van de gemeenschap

Volgens de corporatie beperkt het 'Ontwerp wijziging Verordening Ruimte' de duurzame initiatieven die vanuit de gemeente komen. In Garyp gaat het specifiek om een aanvulling van het zonnepark Groene Weide, dat stroom produceert voor 1.700 gezinnen. De opbrengst gaat via een Gemeenschapsfonds terug naar het dorp, voor allerlei projecten. Om dat project uit te breiden, zou het volgens de corporatie mooi zijn als er ook een dorpsmolen kwam.

Ook vanuit de politiek

De fracties van D66 en CDA in de raad van Smallingerland dienen een motie in, die om verruiming van de regels vraagt. Eerder uitte ook fractievoorzitter Wiebo de Vries van ChristenUnie al bezwaar aan tegen de provinciale windplannen, dat deed hij in de provinciale staten.

Voorzitter Gjalt Benedictus

(advertinsje)
(advertinsje)