Eigenaars Groot-Terhorne willen 36 arbeidsmigranten in 7 appartementen

09 des 2019 - 23:09

In Bitgummole zijn bewoners maandag bij elkaar gekomen om ingelicht te worden over de plannen om het eerdere café Groot-Terhorne te gebruiken voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Naast de eigenaars van het pand was er een vertegenwoordiger van de gemeente Waadhoeke, het dorpsbeland en directeur Bas van Zwienen van VZM Uitzendgroep in Franeker. Het zou voorlopig gaan om maximaal 36 buitenlandse werknemers, die verdeeld over 7 appartementen kunnen wonen.

Groot-Terhorne yn Bitgummole - Foto: Omrop Fryslân

De vergadering was in gemeenschapscentrum De Molewjuk. De bedoeling is dat VZM Uitzendgroep het pand Groot-Terhorne zal huren van de eigenaars, als het doorgaat. Daar kunnen dan zeven appartementen in gerealiseerd worden, waarin elk zo'n vier tot acht personen in een appartement kunnen wonen. In de regio werken veel arbeidsmigranten in de glastuinbouw.

Draachflak en advies

De eigenaars van het leegstaande horecacomplex in Bitgummole willenhet plan wel gebruiken om arbeidsmigranten een plek te geven. Dat past bij het beleid van de gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten. Er is echter wel draagvlak voor nodig in het dorp. Het dorpsbelang zal op basis van inspraak van de gemeenschap uiteindelijk een bindend advies geven aan de gemeente, die er dan over kan praten. Mocht dit advies negatief zijn, dan moet dit onderbouwd worden.

Vragen

Het plaatselijk belang heeft eerder aangegeven niet afwijzend te denken over het plan, maar nog wel veel vragen hebben. Maandagavond kwamen er vooral vragen van de gemeenschap over het parkeren van de flexwerkers en arbeidsmigranten op een pleintje in het centrum van het dorp en over het betaalbaar wonen voor de jongeren uit Bitgummole zelf. De inwoners mochten maandagavond ook al vragen neerleggen bij VZM Uitzendgroep, Harry Siegersma van de gemeente en de eigenaars.

Op 27 maart houdt het plaatselijk belang een jaarlijkse vergadering, daar zal nog gesproken worden over de plannen en daar moet een advies uitkomen.

Harry Siegersma van de gemeente Waadhoeke en voorzitter van het plaatselijk belang Doeke de Jong

Verslaggever Ben de Jager in gesprek met een inwoonster van het dorp

(Advertentie)
(Advertentie)