Blijdschap over voorgenomen monumentenstatus Nij Ylostins, al blijft onzekerheid

07 des 2019 - 14:49

Een monumentenstatus voor Nij Ylostins in IJlst, daar gaat gemeente Súdwest-Fryslân voor. Als het doorgaat, zou dat grote gevolgen hebben, want de sloop van het pand is dan van de baan.

Monument Nij Ylostins

De gemeente heeft zaterdagochtend met vertegenwoordigers van zorginstelling Patyna en woningbouwcorporatie Elkien een gesprek gehad met de bewoners. Het plan van de gemeente om de monumentstatus toe te kennen, werd vrijdag bekendgemaakt. Elkien, dat het complex wil slopen, heeft een voorstel gepresenteerd dat gericht is op nieuwbouw. Ze hebben nog geen alternatief plan voor als het een monument moet blijven.

Reactie van Elkien

Volgens voorzitter Reinder Homans van de bewonerscommissie van Nij Ylostins roept dat heel veel vragen op bij de bewoners. "Elkien weet dat al een half jaar bij wijze van spreken, vanaf eind juni, dat die aanvraag gaande was en ze hebben er helemaal geen rekening mee gehouden dat het ook een keer waarheid kon worden. Hoe kan dat nou? Dat is toch een beetje vreemd voor zo'n organisatie."

Wat is nu het plan?

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân moeten nog in gesprek met Elkien over de voorgenomen toekenning van de monumentenstatus. Voor 24 februari 2020 moet er uitsluitsel komen. Homans vindt het niet goed dat het zo lang moet duren. "De bewoners zitten nu al een maand als acht in onzekerheid, daar komen dus nu zomaar waarschijnlijk twee maanden bij dat het niet duidelijk is wat er nu met hun gebeuren zal. Moeten ze nu verhuizen, wat is het plan?"

Joke Schilling is vanaf het begin betrokken geweest bij het verzet tegen de sloop, en had het voorgenomen besluit van de gemeente niet verwacht, maar is blij met de verrassing. "Het is niet alleen bouwkundig een belangrijk gebouw, maar het is ook een belangrijk gebouw voor de bewoners." Terwijl de gemeente nog een slag om de arm houdt, denkt zij dat sloop nu definitief van de baan is.

Reinder Homans, voorzitter van de bewonerscommissie van Nij Ylostins

Joke Schilling is vanaf het begin betrokken bij het verzet tegen de sloop van Nij Ylostins

(Advertentie)
(Advertentie)