Financiële impuls voor de oevers van de Friese IJsselmeerkust

06 des 2019 - 21:10

Natuurorganisaties zijn blij met het geld dat het Rijk in natuurprojecten rond het IJsselmeergebied steekt. Het gaat om 110 miljoen euro voor projecten van de PAGW, de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Er is tot 2032 in totaal 248 miljoen euro beschikbaar. Doel is om de ecologie van de grote wateren te verbeteren en een toekomstbestendig waternetwerk te maken. In het IJsselmeergebied worden vijf projecten opgestart, waar ook de Friese IJsselmeerkust bij hoort.

De Friese IJselmeerkust - Foto: Vogelbescherming Nederland

Bij de Friese IJsselmeerkust wordt gewerkt aan het verbeteren van de natuur en de ecologische waterkwaliteit. Daarom worden de achteroevers, ondiepe oeverzones en voorzieningen voor vismigratie aangelegd.

Dijken en dynamiek

De IJsselmeer is ontstaand door het indijken van de Zuiderzee. Dat zorgde voor veiligheid, maar daardoor verdween ook de dynamiek. Door de harde dijkranden, het ontbreken van zachte land- en waterovergangen en het verbinden met het achterland en de zee zijn vis- en vogelstanden afgenomen.

Daarom is Vogelbescherming Nederland blij met het geld en de projecten. "De toekenning van de PAGW-gelden maakt het mogelijk om op vier plekken cruciale land- waterovergangen te realiseren inclusief de nodige verbindingen met het achterland en de zee. Daar zal niet alleen de visstand aanzienlijk mee verbeteren, maar ook visetende en onder druk staande vogels als de visdief," zegt ecoloog Annelies Blankena van de Vogelbescherming.

(Advertentie)
(Advertentie)