Kritisch rapport onderwijsinspectie: Fries op scholen is niet goed genoeg

05 des 2019 - 12:30

De Onderwijsinspectie heeft een kritisch rapport naar buiten gebracht waarin gezegd wordt dat op veel scholen in Fryslân het schoolvak Fries nog niet goed genoeg is. Volgens de wet moeten alle Friese scholen in het basis- en voortgezet onderwijs het vak Fries aanbieden. Maar de inspectie heeft vastgesteld dat er op de meeste onderzochte scholen nog te weinig aan de taalbeheersing wordt gedaan.

Fryske flagge - Foto: ANP

Tien jaar geleden heeft de inspectie al een kritisch rapport gepubliceerd over het Fries op scholen. Sinds die tijd hebben de provincies en een aantal scholen extra aandacht voor het vak Fries. Zo kwam er lesmateriaal en zijn er toetsen gemaakt om de taalontwikkeling van leerlingen te meten. De inspectie stelt echter vast dat leraren nog onvoldoende gebruik van het materiaal maken.

Ontheffingen zitten dwars

Een grote beperking voor het vak is volgens de inspectie de tijdelijke ontheffingen die Provincie Fryslân aan sommige scholen heeft gegeven. De bedoeling van zo'n ontheffing voor bepaalde kerndoelen voor het vak is dat een school zich beter aan kan sluiten bij de taalbeheersing van de doorsnee leerling. Het effect is echter vaak dat het ambitieniveau te laag blijft.

Te duur voor het aantal leerlingen

Het voortgezet onderwijs heeft daarnaast te maken met een dalend aantal leerlingen. Dat maakt het duurder om een klein vak als Fries overeind te houden. De inspectie stelt voor dat schoolbesturen beter samen kunnen werken en misschien met elkaar leraren Fries aan kunnen stellen.

Ook kinderen vinden de lessen slecht

Leerlingen geven in gesprekken met inspecteurs aan dat zij het vak Fries wel belangrijk vinden in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar het grootste deel van de kinderen vindt niet dat de Friese lessen die zij krijgen taalvaardigheid verbetert. Verder zegt meer dan de helft van de leerlingen de lessen Fries niet leuk en leerzaam te vinden.

(Advertentie)
(Advertentie)