Johannes Kramer: Rijk neemt aantal uitkomsten Fries stikstofoverleg over

05 des 2019 - 12:18

Het Rijk neemt uitkomsten van het Friese stikstofoverleg over. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Zijn overleg met vertegenwoordigers van boeren, natuur, bouwers en bedrijfsleven is bijna klaar en dinsdag wordt een beslissing genomen. Het Rijk komt onze provincie dus tegemoet, zegt Kramer, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruiken van de stikstofruimte in eigen gebied en het loskoppelen van fosfaat- en stikstofrechten.

Foto: Omrop Fryslân

"Volgende week dinsdag zullen we er een beslissing over nemen als college van Gedeputeerde Staten en vandaag is ook de Kamerbrief verstuurd waarin de minister aangeeft hoe zij met de provincies op één lijn gekomen zijn. Ik ben er wel blij mee dat wij daarmee wensen uit Fryslân ook tegemoet kunnen komen."

Stikstofruimte

Gedeputeerde Kramer: "Het instellen van een drempelwaarde op regionaal niveau kan er voor ons in Fryslân voor zorgen dat we de stikstofruimte die we hier verdienen ook hier weer hier uit kunnen zetten. De minister heeft ook aangegeven dat het een mogelijkheid is.

Boeren waren bang dat zij die ruimte voor rechten kwijt zouden raken. Dat zal nu niet meer gebeuren. "De ruimte die de boeren in de stal niet op hebben gevuld met vee, daar komen we niet aan. Ook is er gesproken over de koppeling van fosfaat- en stikstofrechten. Dat wordt nu losgemaakt," zegt Kramer.

"Ik ben er wel blij mee dat we in staan zijn om straks toch een beslissing te kunnen nemen. En het wordt aardig opgeschoven ten opzichte van wat we op 11 oktober ingetrokken hebben," vindt Kramer.

Taskforce Stikstof

De provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het oprichten van een Taskforce Stikstof. De deskundigen in die groep moeten de provincie helpen met het uitgeven van vergunningen zonder dat die tegen de stikstofregels ingaan. Een meerderheid van de Statenleden staat achter het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro tussen 2019 en 2021, op voorwaarde dat het Rijk ook met voldoende geld komt.

Volgens Kramer is het geld voor de Taskforce wel nodig. "Wij hopen begin volgende week nieuwe beleidsregels vast te stellen waarmee we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor al dat werk wat er op ons af komt hebben we extra mensen nodig, daarom vragen wij nu 1 miljoen euro aan de Staten."

Deskundigen delen?

De gedeputeerde geeft aan dat er veel vraag voor deskundigen is. "Stikstofdeskundigen worden overal gevraagd, en met name voor de specialistische kant van de zaak zijn er op dit moment niet makkelijk mensen te krijgen. Wij hebben wel goede specialisten bij ons in de organisatie, maar niet genoeg om dit probleem aan te kunnen. Dat zijn mensen die weten van de modellen waar we stikstof mee berekenen en meten, maar ook mensen die gebiedsprocessen kunnen regelen waarmee we rond Natura2000 boeren op vrijwillige basis uitplaatsen. Dat zijn langdurende en bewerkelijke trajecten, daar hebben wij mensen bij nodig."

Dus moet er volgens Kramer waarschijnlijk met andere provincies worden samengewerkt om personeel te delen. "Maar ook in het IPO (Interprovinciaal Overleg) zitten specialisten. Maar wij hebben met Groningen en Drenthe afgesproken elkaar te versterken. Ja kan concurreren, maar je kan elkaar ook versterken."

Johannes Kramer

(advertinsje)
(advertinsje)