Overheden trekken stekker uit Pilot Omgevingswet gemeente Waadhoeke

04 des 2019 - 11:05

Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke en Wetterskip Fryslân hebben de stekker uit de zogenoemde 'Pilot Omgevingswet' getrokken voor de gemeente Waadhoeke. Na de zomer bleek al dat de pilot al niet goed liep en ondernemers geen motivatie hadden. De Commerciële Club Noordwest-Friesland en gemeente Harlingen deden al niet meer mee. Nu stopt de volledige pilot dus, die al vooruit moest lopen op de nieuwe Omgevingswet voor 2021.

Gemeente Waadhoeke - Foto: Omrop Fryslân

Die nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 in Nederland ingevoerd met als doelen: kortere doorlooptijden voor vergunningen en bestemmingsplannen, het niet meer betrekken van de bevolking bij ruimtelijke plannen en meer eenvoudige regelgeving. De nieuwe wet schrijft initiatiefnemers van een nieuwbouwplan voor dat ze de directe omgeving al bij de plannen betrekken voordat het plan bij de gemeente wordt ingediend.

'Verwachtingen en doelen liepen uiteen'

Provincie, gemeente en waterschap komen nu tot de conclusie dat zij zich beter kunnen richten op het invoeren van de wet. De pilot is in 2018 begonnen, maar volgens de gemeente bleek dat de 'verwachtingen van de deelnemende partijen over de werkwijze en de doelen uit elkaar liepen.'

Geen energie meer

De inschatting van de partijen is dat het vinden van een nieuwe vorm te veel tijd en energie zal kosten. Er lopen nog initiatieven binnen de pilot, volgens de overheden krijgen de initiatiefnemers daarvan bericht.

"Een pilot is een oefenproces en gaandeweg kom je erachter dat zaken anders hadden gemoeten", legt FNP-wethouder Jan Dykstra uit. "Het idee was om met alle partijen te oefenen met de wet die eraan zit te komen."

Wat volgens hem mis ging, is dat ze van tevoren betere afspraken hadden moeten maken "Ik ben wel blij met wat we wel hebben gedaan. Ik denk niet dat er projecten zijn die schade hebben opgelopen."

Wethouder Jan Dykstra

(advertinsje)
(advertinsje)