Mix van oplossingen biedt beste kansen tegen bodemdaling veenweidegebieden

03 des 2019 - 20:50

Het veenweidegebied in het midden van Fryslân zal weer natter gemaakt moeten worden, zeggen Provincie en Wetterskip Fryslân. Het verhogen van het waterpeil in dit gebied is één van de meest effectieve oplossingen om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar ook technische oplossingen, zoals drukdrainage en onderwaterdrainage, kunnen een bijdrage leveren.

Dat staat in de maatschappelijke kosten-batenanalyse van de provincie en Wetterskip Fryslân over mogelijke maatregelen om verdere bodemdaling te voorkomen. Het uitgangspunt is dat er een 'duurzaam toekomstperspectief' komt voor de landbouw.

Niets doen is geen alternatief, want dan worden de problemen in het gebied alleen maar groter, zeggen gedeputeerde Douwe Hoogland en waterschapsbestuurder Jan van Weperen. In januari worden de mogelijke oplossingen voorgedragen aan de Provinciale Staten en het waterschapsbestuur.

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Daarnaast is de provincie bezig met een grondbank voor het veenweidegebied. De grondbank moet ervoor zorgen dat de boeren die overgaan op een meer extensieve manier van werken, aan extra grond komen. Gedeputeerde Staten en het waterschapsbestuur willen vooral de veenweidegebieden Hegewarren en Aldeboarn De Deelen aanpakken, omdat in die pilotgebieden de beste kansen zouden liggen om CO2-uitstoot te verminderen en andere problemen aan te pakken.

De gemeenschappelijke aanpak van Provincie en waterschap moet de boeren in het gebied perspectief geven op een goed verdienmodel, in een gebied met een hoger waterpeil.

Gedeputeerde Douwe Hoogland

(advertinsje)
(advertinsje)