Fracties Weststellingwerf willen meer mogelijkheden voor kleine windmolens

02 des 2019 - 16:39

Vier fractie in de gemeenteraad van Weststellingwerf zijn niet tevreden met het beleid van de provincie wat het plaatsen van kleine windmolens betreft. De uitwerking van het coalitieakkoord biedt volgens GroenLinks, D66, VVD en Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) onvoldoende mogelijkheden. Zij vinden dat alle initiatieven tot 15 meter hoogte door mogen gaan, bijvoorbeeld kleine molens bij boeren op het erf.

Een kleine windmolen - Foto: Google Street View

De gemeenteraad is, uitgezonderd Blijf Stellingwarfs, voor kleine windmolens. Volgens de fracties die wel voor zijn, zijn kleine windmolens erg belangrijk voor het draagvlak voor de energietransitie. Daarom hebben zij een motie ingediend om op te roepen dat het college van de gemeente reageren moet op de 'Ontwerp-wijziging van de Verordening Ruimte.' Een molen van 10 meter mag nog wel, maar net het stuk tot 15 meter zou veel verschil kunnen maken als het gaat om het aanvullen van zonne-energie.

Met name de voorwaarde dat de opgewekte stroom voor eigen gebruik moet zijn, maakt de aanvraag ingewikkeld. Daardoor kunnen dorpscoöperaties, zorgboerderijen en particulieren geen kleine molens plaatsen.

SDW: "We redden het niet alleen met zonnepanelen"

Fractievoorzitter René de Klein fan SDW legt uit wat het punt is: "Wij hebben op dit moment bijna geen molens, maar we denken dat we nu in het kader van de regionale energiestrategie om de energievoorziening te verandering het niet alleen redden met zonnepanelen en mestvergisting. We hebben windmolens nodig. Er leeft behoefte bij dorpen voor de 'Groningse molens' met een tiphoogte van 15 meter. Men wil dat graag in coöperatief verband, maar dat is met het beleid van de provincie niet mogelijk."

Coöperatief

Dat coöperatieve zou volgens De Klein nu net mooi zijn, hij weet dat in zijn eigen woonplaats Oldelamer bijvoorbeeld vraag is naar kleine molens. "Met name dat dorpsbewoners en agrariërs in samenspraak energie op willen wekken willen we zeer sterk promoten, en met de regels van Gedeputeerde Staten is dat nu niet mogelijk. Daarom hopen we invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de Provinciale Staten."

Met andere gemeenten

Er zijn ook andere gemeenten die zich niet kunnen vinden in het provinciale beleid. "We hebben niet in de motie opgenomen het samen te doen, maar het ligt voor de hand om gemeenschappelijk op te trekken," zegt De Klein.

Fractievoorzitter René de Klein van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW)

René de Klein - Foto: SDW
(advertinsje)
(advertinsje)