Rechtbank zet streep door stikstofvergunning 23 boeren

28 nov 2019 - 22:05

Het college van Gedeputeerde Staten had de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor 23 boerenbedrijven niet van tafel mogen vegen, vindt de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Foto: Shutterstock.com

Met het afgeven van de vergunningen gaf de provincie de boerenbedrijven toestemming voor stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden. De vergunningen waren gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof, het PAS.

De bestuursrechter oordeelde dat Gedeputeerde Staten dat niet had mogen doen en verwees daarbij naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei dit jaar. Daarin werd de regeling van het PAS afgeschoten. De provincie zal de vergunningsaanvragen opnieuw moeten bekijken.

(advertinsje)
(advertinsje)