Reactie onderzoek omroepen: minister Wiebes vindt mijnbouwbeleid degelijk

27 nov 2019 - 22:03

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vindt dat er niks mis is met het controlesysteem van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat is zijn reactie op het onderzoek van Omrop Fryslân samen met RTV Drenthe, RTV Noord en RTV Oost. Uit dat onderzoek blijkt dat er fouten zitten in de gegevens die door de winmaatschappijen aangeleverd worden.

Gaswinning bij Noordwolde - Foto: Omrop Fryslân, Timo Jepkema

In een lange brief gaat de minister uitgebreid in op de regelgeving voor mijnbouw en vergunningen. "Mijnbouw is mogelijk zolang dit veilig en verantwoord kan," schrijft Wiebes.

'Milieu Effect Rapportages''

Volgens het onderzoek van de omroepen is er in meerdere gevallen van gaswinning niet een zogenoemde 'Milieu Effect Rapportage' (MER) gemaakt, terwijl dat eigenlijk wel moet. "In het verleden is dat ten onrechte een enkele keer niet gedaan. Er zijn echter ook situaties waarbij de gaswinning dateert van voor de inwerkingtreding van de MER-richtlijn. Daarom is in deze gevallen geen MER opgesteld."

Het onderzoek laat zien dat het vaker voorkomt dat bedrijven de plicht voor de rapportage proberen te omzeilen door een lagere productie op te geven. Als de vergunningen er dan komen en er gas gewonnen wordt, dan wordt de productie opgevoerd. Wiebes zegt echter: "Ik hanteer de lijn dat bij een eventuele productieverhoging alsnog een MER moet worden opgesteld. Totdat de vergunning is aangepast, mag een bedrijf niet meer produceren dan eerder is toegestaan."

Vergunningen en winningsplan

Minister Wiebes legt uit hoe het kan dat er soms meer gas uit de grond wordt gehaald dan eerder gezegd was, terwijl de productiecijfers niet stijgen. "Het winningsplan beschrijft de te verwachten productievolumes over een aantal jaren. De drempelwaarde voor de MER gaat uit van maximale productie per dag. Deze maximale dagproductie wordt vastgelegd in de omgevingsvergunning en niet in het winningsplan. Het winnen van meer gas leidt niet per definitie tot verhoging van de maximale dagproductie. In dat geval kan worden volstaan met een aanpassing van het winningsplan."

Minister Wiebes - Foto: ANP

Veel onzeker bij werken in de grond

Bij het werken in diepe grond komt veel onzekerheid kijken. Vaak kan niet goed ingeschat worden wat de bodem zal doen. Wiebes zegt dat de plannen daarom tussentijds kunnen veranderen. "Het is niet vreemd als een winning uiteindelijk anders verloopt dan wat voorafgaand aan de winning is beschreven en berekend in het winningsplan. Het is daarom ook niet vreemd dat winningsplannen moeten worden geactualiseerd en dat gegevens in die plannen, onderliggende rapporten en ook de concepten daarvan, veranderen, omdat er nieuwe inzichten ontstaan."

Fouten op de website

In de Kamerbrief gaat de minister ook in op fouten die zijn gevonden in de data van de openbare website nlog.nl "Mijnbouwbedrijven hebben de verplichting om bepaalde gegevens te leveren. Over het algemeen doen bedrijven dat ook. Dat is namelijk ook in hun eigen belang, omdat bewust foute gegevens aanleveren fraude is, en daarmee strafbaar."

Het SodM zei eerder al dat de fout ontstaan zou zijn omdat gegevens van winmaatschappijen met de hand aangeleverd en verwerkt worden. Een medewerker mailde: "Hier zitten zoveel handmatige stappen in dat fouten onvermijdelijk zijn. Ik deel jullie verwondering daarover."

Informatie moet beter

Ook minister Wiebes vindt wel dat de informatievoorziening beter moet. "Ik vind het cruciaal dat informatie over datgene wat er onder de grond gebeurt publieksvriendelijk toegankelijk is. Ik heb uw Kamer ook toegezegd de informatievoorziening te verbeteren. TNO is op mijn verzoek hiermee al enige tijd bezig."

(Advertentie)
(Advertentie)