Provinciale Staten buigen zich over polder de Hegewarren

27 nov 2019 - 19:34

Boeren en andere ondernemers bij de polder Hegewarren moeten op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. Provinciale Staten willen over ongeveer een jaar definitief duidelijkheid geven over de polder aan de zuidkant van De Alde Feanen. De Statenleden spraken woensdag over de Hegewarren als onderdeel van de discussie over de vaarweg van Leeuwarden via Grou naar Drachten. Die vaarweg zou er kunnen komen als de polder door wordt gestoken. Maar niet iedereen in de Staten ziet de meerwaarde van de vaarweg.

Hegewarren - Foto: Omrop Fryslân

In de Hegewarren zitten zeven boerenbedrijven. Zij hebben last van een droge bodem en om het waterniveau op peil te houden, geeft de provincie nu elk jaar 400.000 euro uit. Het zorgt voor veel stikstofuitstoot en dat terwijl de polder naast het Natura2000-gebied De Alde Feanen ligt.

Een vaarweg naar Heerenveen lijkt nog veel verder weg. Het college van gedeputeerde staten heeft de deur open staan voor een gesprek, maar de gemeente Heerenveen zal zelf mee moeten betalen en daar lijkt het op moment nog niet op.

Van Harinxmakanaal

Provinciale Staten zijn positief over de investeringen om het Van Harinxmakanaal geschikter te maken voor schepen in de zogenoemde Va-klasse. Dat zijn schepen van maximaal 110 meter lang en 11.4 meter breed. Het kanaal moet daarvoor breder gemaakt worden en de bochten moeten ook aangepakt worden, zodat grotere schepen er langs kunnen. De provincie wil de komende tien jaar 30 miljoen euro in het Van Harinxmakanaal investeren, 3 miljoen euro per jaar.

FNP: wat zijn de opties?

FNP-Statenlid Wopke Veenstra wil dat er duidelijkheid komt voor de mensen in de Hegewarren. "De toekomst zit nu op slot. De kade is al weer een stuk verzakt, het kost geld om de boel droog te houden, er komt kwelwater naar boven. Dus het is maar de vraag hoe het daar met de ondernemers komt," zegt Veenstra. Volgens hem is de kans wel groot dat ze uitgekocht worden. "Dat klopt, dat is een van de opties."

Veenstra: "Er ligt een breed onderzoek naar een alternatieve vaarweg naar Drachten, maar het zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat er twee boeren blijven zitten om op duurzame wijze te boeren. En een andere optie is nog dat het voor een deel onder water gezet kan worden."

Als de vaarweg er niet komt, zou er volgens de FNP'er wel wat moeten gebeuren. "Dan zou het goed zijn dat de grote scheepvaart en pleziervaart gescheiden wordt van de kleinere pleziervaart. Dan zou de Aldheadamsleat door kunnen worden getrokken tot een stukje van de Hegewarren. Het zou mooi zijn als dat plan in de discussie mee wordt genomen."

FNP-Statenlid Wopke Veenstra

(Advertentie)
(Advertentie)