Landbouwcollectief komt met alternatief stikstofplan

20 nov 2019 - 22:15

Een landbouwcollectief van 13 boerenorganisaties heeft een alternatief stikstofplan geschreven en het aangeboden aan het kabinet. Onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen is het rapport Uit een gecreëerde Impasse aangeboden aan minister Carola Schouten. De boeren voelen zich in de kou gezet door de regering. Enkele van de voorgestelde maatregelen: meer koeien in de wei, minder eiwit in het veevoer en mest aanlengen met water.

Alternatyf stikstofplan

Ook moet een stop- en saneringsregeling in de varkenshouder op korte termijn stikstofruimte opleveren. Het plan komt bij 13 organisaties vandaan. Daar horen bijvoorbeeld Dutch Dairymen Board, LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond bij.

Randvoorwaarden

Het landbouwcollectief stelt een aantal randvoorwaarden. Dat zijn vrijwillige deelname, geen generieke krimp, geen beperking van vergunningen (vergund blijft vergund), geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven, één werkbaar beleid van Rijk en provincies, deposities gevalideerd met metingen, het opnieuw vaststellen van Natura2000-gebieden en een snelle invoering van een drempelwaarde zodat ondernemers niet met veel papierwerk komen te zitten.

Vergoeding

Volgens het landbouwcollectief is het wel belangrijk voor het draagvlak in de sector dat boeren zelf keuzes kunnen maken over hun bedrijfsvoering. Verder willen de boeren dat het kabinet de kosten die ondernemers moeten maken vergoedt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de vrijgekomen stikstofruimte niet verder wordt verkocht buiten de agrarische sector. Anders zou dat uitholling van de sector tot gevolg hebben.

Het Landbouwcollectief dat met met een alternatief stikstofplan gekomen is - Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

In het rapport staan veel initiatieven opgesomd, hier een selectie van belangrijke maatregelen:

Melkveehouderij

De melkveehouderij moet minder eiwit in het voer gebruiken en in stallen moeten luchtmixers komen, zo stellen de organisaties voor. Daarnaast moet vee meer buiten staan, want koeien stoten buiten minder stikstof uit. Als mest en urine mengen, komt er meer ammoniak in de lucht. Meer koeien buiten kost echter wel meer ruimte en levert minder melk op.

Nieuwe mestschuiven moeten de mest en urine sneller uit de stal halen, en als daar water aan wordt toegevoegd gaat de emissie omlaag. Op de roostervloeren moet een bolle toplaag van rubber komen, zodat er minder urine op de roosters blijft staan. Mest zou meer verdund en meer uitgereden moeten worden en met het bemesten met meer rekening worden gehouden met het weer.

Varkenshouderij

Wat de varkenshouderij betreft wijzen de partijen op twee regelingen om het aantal varkens omlaag te brengen. Er moet gesneden worden in het aantal varkensboeren, vinden de organisaties. Verder moet ook hier minder eiwit in het voer. Ook moet er benzoëzuur aan de mest worden toegevoegd om de zuurgraad omlaag te halen. Daarnaast stellen de boeren stalmaatregelen voor, zoals het snel weghalen van mest uit de stal en het kleiner maken van het uitstotend oppervlak.

Pluimvee

Ook bij pluimvee zou minder eiwit in het voer moeten, en juist meer tarwe. Ook zou de mest van pluimveestallen eerder moeten worden weggehaald en de mest meer verwerkt moeten worden. Vleeskuikens worden tegenwoordig vaak op strooisel gehouden. Boeren stellen voor daar turf aan toe te voegen zodat er minder emissie uit de stallen komt. Ook moeten er meer luchtwassers komen om meer ammoniak uit de lucht te halen.

De organisaties binnen het Landbouwcollectief - Foto: Landbouw Collectief

In het landbouwcollectief hebben verschillende Friese 'vergaderboeren' actief meegedaan aan het uitwerken en opstellen van het stikstofplan. Sieta van Keimpema van de Dutch Dairyman Board vindt het bijzonder belangrijk dat de boeren geen dwingende nieuwe maatregelen opgelegd krijgen. Ook wil ze voorkomen dat er veel papierwerk en extra controles achter het stikstofprobleem wegkomen. "Als er wel maatregelen opgelegd worden, dan komen er weer nieuwe acties. Daar ben ik zeker van."

Trienke Elshof van LTO gaat ervan uit, dat er heel snel een uitnodiging komt van minister Schouten van Landbouw om verder te praten. "Daar is het plan ook voor gemaakt. Het kabinet is haastig en er ligt een vergunningprobleem. Ik ga er daarom van uit dat we binnen een week met haar om tafel zitten."

Solidair

Voorzitter Teun de Jong van akkerbouwvakbond NAV verklaarde dat de akkerbouwers in dit verhaal 'volledig solidair' zijn met de veehouders. "Akkerbouwers weten ook maar al te goed wat politieke en ambtelijke willekeur is. Een gezonde veehouderij is voor ons van groot belang, want wij hebben mest nodig om op ons land te brengen." De Jong rekent erop dat er ook een financiële bijdrage van het Rijk komt voor de stikstofvoorstellen van het collectief. "Als er geen geld komt, gebeurt er niets, zit het land op slot en gaan we richting recessie."

Luister naar Sieta van Keimpema

Trienke Elshof van LTO

Teun de Jong van de NAV

(Advertentie)
(Advertentie)