Statenfracties zien mogelijkheden om zoutwinning te stoppen

19 nov 2019 - 20:03

De Statenfracties van de Partij van de Dieren, GroenLinks en de SP willen de winning van zout onder het Wad toch tegengaan. De vergunning die is verleend, zou gebaseerd zijn op verouderde informatie. De fracties zien mogelijkheden om de zoutwinning te stoppen.

Foto: Omrop Fryslân

Uit berichtgeving van onder andere Omrop Fryslân blijkt dat Sjoerd Galema, voormalig gedeputeerde, zich op basis van de verkeerde informatie over zoutwinning heeft uitgesproken.

Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren: "Frisia Zout wilde de zoutwinning vanwege de vele protesten en de angst voor bodemdaling verplaatsen naar de zee, maar dat was eigenlijk een rijksaangelegenheid. Toen deden zij een soort moreel beroep op de provincie om dat voor elkaar te krijgen, terwijl die daar niet over kunnen beslissen. Intussen was de Waddenzee toen ook al Werelderfgoed."

Rinie van der Zanden (PvdD) oer it dochs noch tsjingean fan sâltwinning

De economische waarde van de zoutwinning voor Fryslân lijkt laag te zijn, maar de winning zal waarschijnlijk wel schade toebrengen, met name aan het Wad. De drie fracties willen nu van Gedeputeerde Staten weten wat ze nog willen en kunnen doen om de winning te stoppen.

Andere omstandigheden? Vergunning intrekken

Het ministerie kan namelijk onder veranderende omstandigheden de vergunning intrekken of andere eisen stellen aan de zoutwinning. Van der Zanden vervolgt: "In elk geval zijn er nu extra risico's op dat gebied en ook extra toezicht op de zoutwinning. Maar pekelwater en dieselolie lekken uit pekelholtes. De afnemende druk in de holtes zorgt eveneens voor extra bodemdaling."

Meer risico's dan aanvankelijk gedacht

Uit het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat er meer risico's zijn dan aanvankelijk gedacht.

"We weten er het fijne ook nog niet van, want dan is dat weer een bedrijfsgeheim, maar als er dieselolie onder het Wad wordt gebruikt kun je zeggen: niemand ziet het. Als dat lekt, betekent dat het op het zeewater gaat drijven. Dat is erg schadelijk voor alles wat in zee leeft en zwemt", aldus Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren.

(Advertentie)
(Advertentie)