'Tiltmeters' moeten schade door bodemwinning in kaart brengen

19 nov 2019 - 12:59

Om aan te tonen dat woningen schade oplopen door gas- en zoutwinning heeft woningcorporatie Noordwest Friesland in vier woningen in Tzummarum speciale meters geïnstalleerd. Deze 'tiltmeters' meten bewegingen in de bodem en maken daar 3D-modellen van.

'Tiltmeter'moat skea oan wenningen yn kaart bringe

Bewijslast ligt bij eigenaar

In Noardwest-Fryslân wordt al langere tijd gas en zout uit de bodem gehaald. Dat die winning schade aan woningen veroorzaakt, is moeilijk aan te tonen. Wettelijk is vastgelegd dat de eigenaar van een woning zoiets moet bewijzen. Alleen voor schade door gaswinning in de provincie Groningen is een uitzondering gemaakt. Voor de rest van Nederland geldt dat mensen zelf moeten aantonen dat de schade van de winning komt.

Woningcorporatie Noordwest Friesland heeft vierduizend woningen. Als er schade door winning zou ontstaan, zou dat een grote kostenpost zijn. De corporatie vindt eigenlijk dat de bedrijven die gas en zout winnen ook de gevolgen moeten onderzoeken, omdat die bedrijven daar de kennis en middelen voor hebben. Dat gebeurt niet en daarom heeft de woningcorporatie besloten om het dan maar zelf te doen.

Beweging in bodem wordt gemeten

Het bedrijft StabiAlert heeft in opdracht van de woningcorporatie in vier woningen in Tzummarum dergelijke 'tiltmeters' geplaatst. Het gaat om woningen aan de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, de Lytse Buorren en Evert Sybesmastrjitte.

Tiltmeters maken gebruik van een techniek die al langere tijd bestaat. De apparaten kunnen met grote precisie meten welke dalingen of stijgingen er in de bodem plaatsvinden en maken daar 3D-modellen van. Door de waarden van de metingen van de vier locaties met elkaar te verbinden kan ook het tussenliggende gebied in kaart worden gebracht wat bodemdaling betreft.

De apparaten zijn in oktober in de kruipruimten van de woningen geplaatst en in gebruik genomen. De effecten van de gas- en zoutwinning worden de komende drie jaar gemeten.

Reinier Brongers en Rein Hagenaars sette de tiltmjitters yn wurking. - Foto: eigen foto

Gerard van Keulen van de woningcorporatie over de tiltmeters

(Advertentie)
(Advertentie)