Dorpsbelang Steggerda koopt school voor behoud van maatschappelijke voorziening

08 nov 2019 - 16:14

Dorpsbelang Steggerda heeft met de nieuwe stichting Onderdak Steggerda de school MFC Multisteck gekocht. Het doel van dorpsbelang is het behoud en uitbreiden van de maatschappelijke voorziening in het dorp.

Foto: Lourens Looijenga

De basisschool De Triangel bestaat sinds 1 augustus niet meer. Naast de verhuur van de ruimten in het gebouw wil dorpsbelang een ontmoetingsplaats voor inwoners van Steggerda realiseren. Uitgangspunt is ook dat de huurders die er nu wonen, kunnen blijven. Als aanvulling is er een organisatie voor dagbesteding bereid gevonden het leegstaande gedeelte van het gebouw te huren.

Dorpshuis

Het college spreekt over een multifunctioneel centrum voor Steggerda, terwijl dorpsbelang het, enigszins verwarrend, nu een dorpshuis noemt. Dat laatste kan volgens het college concurrerend zijn met andere voorzieningen in het dorp en dat is niet de bedoeling. Dorpsbelang geeft volgens het college aan dat dit niet de intentie is, maar als het gebouw de functie van dorpshuis krijgt, kan er onder de voorwaarden ook geen beroep worden gedaan op de subsidie Harten 10; een subsidie voor dorpshuisorganisaties.

De plannen zijn positief ontvangen. "Het pand dient geen gemeentelijk beleidsdoel meer en komt daarom voor verkoop in aanmerking. Vervolgens hebben wij het pand MFC Multisteck met omliggend schoolplein in deels verhuurde staat te koop aangeboden aan Dorpsbelang Steggerda."

Het aanbod is het gebouw met schoolplein tegen de getaxeerde marktwaarde van 270.000 euro te verkopen, met de ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad van Weststellingwerf met de verkoop instemt.

In de gemeenteraad

In principe hoeft de raad daar niets van te vinden, omdat het college formeel de bevoegdheid heeft tot het verkopen van onroerend goed. Maar het college vindt het in dit geval wel wenselijk dat de raad ermee instemt. Een niet-openbare verkoop is volgens het college toelaatbaar, gezien de maatschappelijke doelstelling van dorpsbelang Steggerda en het hanteren van een marktconforme verkoopprijs. De verkoop wordt op 18 november in de raadscommissie besproken.

(advertinsje)
(advertinsje)