Weststellingwerf stapt naar Raad van State tegen gaswinning Noordwolde

04 nov 2019 - 17:12

De gemeente Weststellingwerf wil via de Raad van State toch nog iets doen tegen de gaswinning bij Noordwolde. Het bestemmingsplan geeft aan dat bestaande en nieuwe gaswinning mogelijk is. Daartegen kan de gemeente geen bezwaar aantekenen, maar dat kan wel bij de Raad van State tegen het definitieve instemmingsbesluit. Dat doet het college samen met Ooststellingwerf.

Gawinning Noardwâlde - Foto: Ronnie Porte

Gaswinningsbedrijf Vermilion wil gas winnen uit een boorput die sinds 2004 niet meer actief is. Daarnaast wil het Canadese bedrijf een nieuw gasveld aanboren. De winning zou lopen tot uiterlijk 2038.

Overlast omwonenden

Vermilion wacht niet op een uitspraak van de Raad van State. Nu ze alle vergunningen hebben, kunnen ze beginnen met boren, is het argument. Het bedrijf is nu bezig om de locatie gereed te maken voor boringen. Dat levert veel overlast op voor omwonenden, volgens Ton Mulder van de lokale partij Blijf Stellingwarfs. Volgens de gemeente heeft Vermilion ook klachten gekregen over de overlast. Wethouder Hanneke Zonderland neemt die klachten mee naar een werkbezoek aan de boorlocatie op 11 november.

Eerder had de gemeente al bezwaar gemaakt tegen het ontwerpwinningsplan. Daarbij hebben ze gewezen op een bodemtrilling in 2009 met in kracht van 2,8 op de schaal van Richter, de verwachte kans op een nieuwe bodemtrilling en het ontbreken van een proefboring. Maar die bezwaren zijn dus afgewezen.

Samenwerken met gemeente Heerenveen

Samen met de gemeente Heerenveen strijdt Weststellingwerf ook tegen gaswinningen bij Nieuwehorne en Oldelamer. Bij Nieuwehorne moet er voor 1 mei 2020 een milieueffectrapportage liggen. Het ontwerpinstemmingsbesluit voor de winning bij Oldelamer ligt tot 5 december ter inzage bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

(Advertentie)
(Advertentie)