Nieuwbouw scholen Smallingerland kost negen miljoen meer

31 okt 2019 - 20:37

De nieuwbouw van een samenwerkingsverband van scholen in Smallingerland lijkt veel duurder uit te vallen dan eerder werd gedacht. Het gaat om het project Samen Kansrijk en De Schelp. Voor het project is 18,5 miljoen euro gereserveerd, maar er moet nog negen miljoen bij.

Een van de scholen waar het om gaat, It Heechhôf in Drachten - Foto: Google Street View

De belangrijkste reden voor de hogere prijs van het nieuwbouwproject is het steeds duurder worden van de bouwkosten. Ook de eisen voor duurzaamheid uit het nieuwe bouwbesluit zorgen voor een hoger kostenplaatje. Het tekort is op dit moment 9,3 miljoen euro.

Oplossingen

De initiatiefnemers willen met het project Samen Kansrijk meerdere scholen onder één dak onderbrengen. Het gaat dan om twee Drachtster scholen voor speciaal basisonderwijs (It Heechhôf en Sjalom) en twee scholen met speciaal onderwijs. Kleurrijk voor kinderen met een lichamelijke beperking en De Zwaai voor kinderen met gedrags- of psychische problemen. Ook de school De Skelp voor kinderen met een taalachterstand en gehoorverlies valt onder het project.

Om het financiële tekort op te lossen kiest de gemeente ervoor om de nieuwbouw van De Zwaai (de school voor kinderen met gedragsproblemen), naar 2027 te schuiven, waardoor er nu 5,2 miljoen euro vrijkomt. De andere vier miljoen euro wordt meegenomen in het beleidsplan van 2020-2023.

(Advertentie)
(Advertentie)