Broedende weidevogels beter in beeld door samenwerking

30 okt 2019 - 06:34

Voor het eerst is er een zo goed als compleet overzicht van het aantal paren broedende weidevogels. Althans, van de vier hoofdsoorten: de kieviet, de grutto, de scholekster en de tureluur. Daarvoor hebben zes organisaties met elkaar samengewerkt die lang niet altijd op dezelfde wijze tellen.

Briedende greidefûgels better yn byld troch gearwurking

De BFVW (Bond van Friese Vogelwachten), Sovon Vogelonderzoek, de boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen in het zogenoemde Kollektivenberied Fryslân en natuurbeheerders It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken al samen in het zogenoemde 'Olderterp overleg.' Daar komt de wens ook vandaan om de weidevogeltellingen te combineren.

De presentatie van de cijfers in het Provinciehuis in Leeuwarden - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Bij de presentatie dinsdagmiddag in het Provinciehuis in Leeuwarden maakte iedereen ook duidelijk dat er genoeg animo is om de samenwerking uit te breiden. Die samenwerking kan er toe leiden van goede weidevogelgebieden groter worden en dat er verbindingen komen tussen de goede gebieden.

Voorjaar was nog niet zo verkeerd

De cijfers over het voorjaar lijken nog niet zo verkeerd. Met name het aantal kuikens dat groot is geworden, is over het algemeen voldoende om de vogelstand op hetzelfde niveau te houden. Dat komt ook door het goede muizenjaar waardoor roofdieren genoeg te eten hebben. Alleen op de meeste Waddeneilanden ging het veel minder: met name op Terschelling. Mogelijk hebben de weidevogels daar extra geleden onder de droge zomer.

Voor het eerst is er een compleet overzicht van het aantal broedende weidevogels

Kieviet - Foto: Shutterstock.com
(Advertentie)
(Advertentie)