Fries produceert een kwart meer huisvuil dan gemiddelde Nederlander

28 okt 2019 - 06:03

Terwijl de gemiddelde Nederlander per jaar 494 kilo huisvuil produceert, komt de gemiddelde Fries op 614 kilo uit. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die maandag verschijnen. Vooral de Waddeneilanden dragen flink bij aan het gemiddelde. Doordat er op de eilanden weinig mensen wonen maar veel toeristen komen, loopt het gemiddelde per persoon aardig op.

Foto: Kilo's húshâldôffal yn 2018

Het afval dat er op de eilanden wordt geproduceert, komt dus niet alleen voor rekening van inwoners van Fryslân. Tegelijk is er geen enkele Friese gemeente die onder het landelijk gemiddelde zit. De gemeente waar de inwoners het minste afval per persoon produceren is Leeuwarden.

Op Schiermonnikoog werd er vorig jaar 1.233 kilo huisvuil opgehaald per inwoner, op Vlieland was dat maar liefst 1.310 kilo. Zonder deze twee uitschieters is de 'productiefste' gemeente van Fryslân de gemeente Achtkarspelen met 756 kilo.

Doordat er in stedelijke gebieden relatief veel huishoudens zonder tuin zijn, hebben inwoners weinig GFT-afval. Dit is een belangrijke reden dat in steden, dus ook in Leeuwarden, het gemiddelde lager ligt. Tegelijk gooien Leeuwarders nog steeds ruim 45 kilo meer afval weg dan de gemiddelde Nederlander.

De cijfers die het CBS maandag uitbrengt gaan over het jaar 2018, vandaar dat er gemeenten bij staan die op dit moment al niet meer bestaan, zoals Ferwerderadiel. Over Ameland zijn geen gegevens beschikbaar.

Afvalbedrijf Omrin laat in een reactie weten dat zij in Friesland doen aan 'nascheiding'. Een deel van het afval dat in onze provincie wordt opgehaald wordt nog verder gescheiden waarbij recyclebare grondstoffen vrijkomen. Cijfers over wat die nascheiding oplevert neemt het CBS niet mee in de cijfers die maandag gepubliceerd zijn. Het CBS vergelijkt alleen de hoeveelheid afval die inwoners produceren.

Trefwoorden: 
CBS Waddeneilanden huisvuil
(Advertentie)
(Advertentie)