Noorden wil betere spoorverbinding: "Nu lijkt er geen wereld boven Zwolle"

19 okt 2019 - 18:52

De Provinciale Staten van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe willen later dit jaar een motie indienen waarin brede steun wordt uitgesproken voor de komst van een Lelylijn, een spoortraject van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Flevoland en Amsterdam. Statenleden uit de drie noordelijke provincies hebben daar afspraken over gemaakt.

Foto: lelylijn.eu

De drie Staten hebben allen een afvaardiging in het noordelijke Statenberaad, een nieuw, niet-officieel overlegorgaan waarin negen Statenleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe praten over provincieoverstijgende ontwikkelingen. Een van de meest concrete zaken is het feit dat er gewerkt wordt aan een motie die spreekt over het fors verbeteren van bestaande spoorverbindingen tussen het Noorden en de Randstad én pleit voor nieuwe investeringen zoals de aanleg van de Lelylijn.

"We willen de bereikbaarheid van het noorden breder op de kaart zetten", zegt het Groninger Statenlid Arjen Nolles (GroenLinks), een van de leden van het Statenberaad. Fryslân wordt vertegenwoordigd door onder andere Johan Tjalsma (CDA). Volgens Nolles is Zwolle nu een breed knelpunt. Valt er een trein uit of er zijn problemen aan het spoor, dan is Noord-Nederland veel minder goed per trein te bereiken.

it foarstelde trajekt fan de Lelylijn - Foto: eigen foto

Het Drents Statenlid Bart van Dekken (CDA) geeft aan dat een noordelijke bijeenkomst waar ProRail-bestuurder Pier Eringa sprak een trigger. "Hij noemde voorbeelden om het spoor naar het noorden fors te optimaliseren, maar gaf ook aan dat er mogelijkheden zijn voor andere spoorverbindingen."

Voor de drie provincies moet het een 'en-en'-discussie worden: én fors de huidige spoorverbinding verbeteren, met een ambitieuzere doelstelling dan het versnellen van de intercity tussen Groningen en Amsterdam, én de aanleg van een nieuwe spoorlijn zoals de Lelylijn. Er moeten meer knooppunten komen dan Zwolle alleen.

In het spoor van VNO-NCW

"Als je naar de huidige spoorambities kijkt, lijkt het alsof er geen wereld is boven Zwolle", geeft Van Dekken aan. "We willen een goede ambitie formuleren, ook omdat er in Brussel aandacht is voor dergelijke spoorverbindingen."

De drie provincies haken daarbij aan op de lobby van landelijk VNO-NCW-voorman Hans de Boer. Hij pleit voor de komst van de Lelylijn, die Groningen en Amsterdam beter met elkaar moet verbinden.

Zoeken naar juiste vorm

Voordat het zover is, is het voor de drie provincies wel zoeken naar de juiste vorm, erkent Tjalsma. "We hebben als Statenberaad geen juridische status. Het is dus even kijken hoe we dit met elkaar kunnen organiseren."

Als het aan Van Dekken ligt komt de noordelijke Statenbrede motie er snel. Wat hem betreft koerst het Statenberaad aan op een motie in november.

(advertinsje)
(advertinsje)