Griene Dyk tussen Minnertsga en St.-Jacobiparochie wordt 'vlinderidylle'

17 okt 2019 - 14:10

De 18-jarige biologiestudent Henk van der Meulen heeft er donderdag met hulp van een hoveniersbedrijf en veel kinderen uit Minnertsga en St.-Jacobiparochie voor gezorgd dat de insectenrijkdom weer wat terugkomt tussen beide dorpen. Plaatselijk Belang Minnertsga vroeg hem een zogenoemde vlinderidylle te maken op de Griene Dyk langs het fietspad.

Griene dyk tusken Minnertsgea en St. Jabik wurdt flinteridylle

Het initiatief komt van gemeente Waadhoeke en wethouder Jan Dijkstra opende dan de werkzaamheden. In de berm zijn bomen geplant om voor schaduw en luwte te zorgen en er zijn insectenhotels geplaatst waar eitjes en larven in kunnen worden afgezet. De kinderen zorgen er mede voor dat het zaad verspreid wordt waaruit komende lente de bloemen moeten komen.

Inspiratie

Insecten hebben die bloemen nodig voor voedsel en in dit geval van de vlinders om er eitjes op af te zetten. Het gaat om bloemen die thuishoren in het gebied. Dit initiatief alleen is niet genoeg om de biodiversiteit op grote schaal op te krikken: het moet mensen met name inspireren om er zelf ook mee aan de gang te gaan. De kinderen krijgen ook les over vlinders en andere insecten.

(Advertentie)
(Advertentie)