Vermilion mag nieuw gas winnen uit bestaande velden

15 okt 2019 - 22:08

Gasproducent Vermilion mag nieuw gas winnen op drie bestaande locaties bij Garijp, Earnewâld en Nijega. Er is een aanvraag gedaan en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toestemming gegeven.

De gasfjilden Leeuwarden, Eernewoude, Leeuwarden-101 en Nijega yn de midden - Foto: TNO

Het gaat om het verlengen van gaswinning in twee velden bij Earnewâld en Nijega en het opnieuw aanboren van gas bij Garijp. De velden overlappen en moeten alle drie tegelijk door de procedures van vergunningen en toetsingen aan wet en regels.

Het ministerie heeft advies gevraagd bij de provincie, de gemeenten en Wetterskip Fryslân. Die vinden niet dat de productie van fossiele brandstoffen moet doorgaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnraad en de Technische Commissie Bodembeweging zijn ook geraadpleegd.

Kans op bevingen klein

De kans op aardbevingen of trillingen is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen maar heel klein en er is berekend dat de bodemdaling per gaswinlocatie minder dan een centimeter zal zijn.

Bij nieuwe gaswinning is er, na het proefboren, een winningsvergunning, een milieu-effectrapportage, een omgevingsvergunning en een winningsplan nodig en er moeten adviezen worden gevraagd. Omdat het hier om bestaande velden gaat, is het proces al verder op gang. Omwonenden kunnen op dit moment hun zienswijze indienen.

Niet genoeg duurzame alternatieven

Volgens het ministerie is gasproductie in kleine velden noodzakelijk. We verbruiken met onze huishoudingen en industrie 40 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Duurzame alternatieven zijn er nog lang niet genoeg: 5% in 2017 tegenover 92% fossiele energie. Het gas uit kleine velden blijft nodig en is nog net milieuvriendelijker dan het importeren van gas.

Vermilion denkt 1.363 miljoen kubieke meter extra gas te kunnen winnen in de drie velden. Tegen de ontwerpbesluiten van het ministerie kan tot 21 november bezwaar worden gemaakt. Op 30 oktober is er een informatieavond in Earnewâld.

(Advertentie)
(Advertentie)