Provincie onderzoekt opnieuw vaarweg naar Drachten door polder Hegewarren

11 okt 2019 - 13:19

De vaarweg van Grou naar Drachten door polder De Hegewarren komt weer in beeld. Dat zegt gedeputeerde Avine Fokkens. Een jaar geleden zag Gedeputeerde Staten zo'n route nog niet zitten, maar Provinciale Staten wilde nader onderzoek. Door ontwikkelingen in de polder zijn er toch weer mogelijkheden voor een vaarweg.

Binnenfeart - Foto: Shutterstock.com

In de polder zitten zeven boerenbedrijven. Zij hebben last van een droge bodem en om het waterniveau op peil te houden, geeft de provincie nu elk jaar 400.000 euro uit. Het zorgt voor een hoop stikstofuitstoot, en dat terwijl de polder naast het Natura2000-gebied De Alde Feanen ligt.

De provincie, Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en landbouw-organisatie LTO zijn bezig met een onderzoek naar een nieuwe vaarweg in Drachten.

Zo laten of onder water?

Er liggen nu vier scenario's. Een daarvan is om niets te veranderen aan de situatie van nu, maar dan komt er geen nieuwe vaarweg. Een andere optie is om de Hegewarren onder water te zetten voor een vaarweg. Met een nieuwe vaart is er plaats voor grotere binnenvaartschepen.

Avine Fokkens over de vaarweg

Het onderzoek moet over een jaar klaar zijn. Daar is nog wel geld voor nodig.

De mogelijkheid voor een soort bypass door de gemeente Heerenveen is ook onderzocht, maar dat is van de baan. De gemeente Heerenveen wil geen financiële bijdrage doen.

Veiligheid watersporters

Er is ook onderzoek gedaan naar de veiligheid van watersporters bij Earnewâld en Terherne vanwege het grote vrachtvervoer daar. De afgelopen maanden zijn er geen gevaarlijke situaties aan het licht gekomen volgens de provincie, maar de sporters hadden zelf soms wel het gevoel dat het niet veilig was.

Daarom wil gedeputeerde Fokkens nu een voorstel aan de Staten voor maatregels, waarmee de sporters zich veiliger voelen.

30 miljoen in Van Harinxmakanaal

Daarnaast wil de provincie de komende tien jaar 30 miljoen euro investeren in het Van Harinxmakanaal. Ze willen het kanaal geschikt maken voor schepen in de Va-klasse. Dat zijn schepen van maximaal 110 meter lang en 11,4 meter breed. Het kanaal moet dan breder worden en de bochten moeten worden aangepakt, zodat de grotere schepen daardoor kunnen.

Avine Fokkens over de investeringen in het Van Harinxmakanaal

(advertinsje)
(advertinsje)