Gemeentes moeten broekriem aanhalen om begrotingen sluitend te krijgen

10 okt 2019 - 21:46

De colleges van vier Friese gemeentes hebben de begroting voor komend seizoen gepresenteerd. Dat zijn Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Súdwest-Fryslân en Achtkarspelen. Zij moeten de komende twee jaar slimmer met geld omgaan om in 2022 weer financieel gezond te zijn. De begrotingen moeten nog door de raad goedgekeurd worden.

Foto: Shutterstock.com

Tytsjerksteradiel

In Tytsjerksteradiel moeten de bibliotheken het doen met een lagere bijdrage. Verder moet er gekeken worden of de jachthaven van Earnewâld af kan worden gestoten. Net als veel andere gemeentes moet ook de gemeente Tytsjerksteradiel geld vinden om de zorgkosten betaalbaar te houden. De vergoedingen die de gemeente van het Rijk krijgt, zijn op dit moment te laat om alle kosten in het sociaal domein te betalen.

Naast bezuinigingen op de bibliotheken en de jachthaven van Earnewâld, wil Tytsjerksteradiel ook kijken naar onderhoud van gebouwen. Daarbij wil de gemeente het vervangen van bedrijfsauto's langer uitstellen.

Op donderdag 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting. De raad maakt dan een definitieve keuze.

Achtkarspelen

Voor Achtkarspelen staat 2020 in het teken van optimalisatie van de organisatie. Projecten die al zijn begonnen, gaan door, bijvoorbeeld Achtkarspelen als Fairtrade-gemeente. Daarnaast maakt de gemeente in de begroting ruimte voor de bouw van het zwembad in Buitenpost en wordt begonnen met de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen.

Op donderdag 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting.

Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân moet ook bezuinigen. Maar het is de gemeente ook gelukt om geld vrij te maken voor nieuwe initiatieven. Er wordt bezuinigd op de inkoop van lichte en specialistische ondersteuning en het versoberen van de huishoudelijke hulp. In 2020 komt er 6 miljoen euro vrij voor investeringen. "Dit zijn investeringen over de volle breedte van onze samenleving, van sport tot economie, in sociale leefbaarheid en de omgeving", schrijft het college. Bijvoorbeeld het verduurzamen van dorpshuizen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de vervanging van een kunstgrasveld in Bolsward en het kleedkamergebouw van voetbalclub LSC in Sneek.

De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover in de vergadering van 14 november een besluit neemt.

Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel doet het verzoek aan de raad om daar mee in te stemmen om verschillende bibliotheken en voorzieningen te verkopen of af te stoten. Dat zijn de bibliotheken in Feanwâlden en die in De Westereen. Wat ook verkocht of afgestoten zou moeten worden, is in De Westereen de passantenhaven, zwembad De Frosk, het Sylersplak en een woonhuis aan de Van Harinxmaloane en in Driezum Rinsma Pôle.

In de raadsvergadering van 5 november 2019 wordt de begroting 2020 van de gemeente Dantumadiel behandeld.

Wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân

(Advertentie)
(Advertentie)