Timmermans wil samenwerken met 'boeren en bedrijven' voor de Europese Green Deal

09 okt 2019 - 06:40

Eurocommissaris Frans Timmermans is zich terdege bewust dat hij moet samenwerken met het bedrijfsleven en de boeren om van zijn Europese Green Deal een succes te maken. Timmermans zei dinsdag in Brussel dat hij de boeren nodig heeft voor de klimaattransitie en dat hij daar ook mee in gesprek wil. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) was blij met die teksten. "Als hij zich zo opstelt, kan het een goede Eurocommissaris Green Deal worden."

Eurokommissaris Frans Timmermans nei ôfrin fan de harksit - Foto: Omrop Fryslân

In het Europees parlement werd Timmermans dinsdagavond drie uren lang doorgezaagd over zijn klimaatplannen door achttien kritische Europarlementariërs. Als vice-president van de nieuwe Europese commissie met de Green Deal in zijn portefeuille krijgt Timmermans veel macht en invloed, want hij praat en besluit ook over milieubeleid, landbouw en transport. Timmermans wil zijn Green Deal binnen honderd dagen presenteren en kondigde verder ook een Europese klimaatwet en een strategie biodiversiteit aan.

Klimaatakkoord halen

"Wij moeten onze burgers laten zien waar Europa voor staat en onze toekomst weer in eigen hand nemen", sprak de Limburgse politicus. Hij uitte zich op de hoorzitting vlot in het Frans, Engels, Duits, Nederland en Italiaans. Het doel van de Green Deal is het halen van het klimaatakkoord van Parijs en het toewerken naar een 0-emissie van fossiele brandstoffen. Timmermans maakte hierbij indruk door drie uur lang uit zijn hoofd antwoord te geven op alle vragen; een aanwijzing dat hij zich goed heeft verdiept in de Green Deal.

"Brengen wij onze industrie zo niet in grote problemen", vroeg de Duitse politica Angelika Niebler. "Wij maken onze bedrijven juist sterker als we dit doen, want dan zijn ze klaar voor de toekomst", was het antwoord van Timmermans. "Als je het goed doet, kan de energietransitie banen opleveren." Voor de kosten fan de transitie komt er een Just Transition Fund. Of dat groot genoeg is om ook landen als Polen klimaatneutraal te maken, werd niet duidelijk en de precieze maatregelen zijn ook nog niet bekend, maar de eurocommissaris verzekerde dat de Green Deal 'ieder Europees huis' zal bereiken.

Regels voor luchtvaart en scheepvaart

Hij liet doorschemeren dat er ook regels komen voor de scheepvaart en de luchtvaart. "Wel belasting betalen voor benzine, maar niet voor kerosine is zo onlogisch als maar kan. Het gaat mij daarbij niet om de belasting, maar het toewerken naar emissievrij vervoer." Ook pleitte Timmermans voor 'groene havens' met schone elektriciteit, waar schepen die aanleggen verplicht gebruik van moeten maken. "Als grote economie kan Europa de regels bepalen en invloed uitoefenen. Producten die wij importeren leggen we dezelfde regels op."

Timmermans zag geen heil in het pleidooi van Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) om het Europese veebestand met zeventig procent te reduceren en alle landbouwsubsidies af te schaffen. "Heeft u wel in ge gaten wat voor sociale ramp dat zou betekenen in veel Europese landen? Ik zie de boeren niet als probleem, maar als onderdeel van de oplossing."

Jan Huitema over het optreden van Timmermans

(Advertentie)
(Advertentie)