Gedeputeerde over CBS-rapport: geen groei woningbouw, maar er zijn kansen

08 okt 2019 - 13:37

Voor gedeputeerde Johannes Kramer zijn de uitkomsten van het CBS-onderzoek over de woningbouw niet nieuw. Dat er krimp is, is al langer bekend. "Maar wij moeten er wel rekening mee houden." Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dinsdag met cijfers naar buiten dat vanaf 2040 geen groei meer in de woningvoorraad van Fryslân te verwachten is.

Muorre metselje - Foto: Shutterstock.com

De gemeenten zijn leidend in de woningbouw, vertelt Kramer. Zij geven bestemmingsplannen af en gaan over bouwkavels. De provincie heeft er wel een overkoepelende rol in. Er is overleg geweest met alle Friese regio, met uitzondering van Noordoost-Fryslân. Woningbouw moet afgestemd worden op de behoefte van de bevolking. Voor het jaar 2040 moet er rekening gehouden worden met verduurzaming. Huizen moeten bijvoorbeeld van het gas af, zegt Kramer.

Schone lucht

De schone lucht in Fryslân geeft ook veel kansen. Mensen die hier behoefte aan hebben, of voor wie het noodzakelijk is, zullen sneller naar Fryslân verhuizen. Fryslân kan bovendien als 'overloop' in beeld komen voor de grote druk op de markt van dure huizen in Groningen. Daar liggen ook kansen, denkt Kramer.

Andere woonvormen

In de toekomst zijn andere woonvormen mogelijk. Zo kan worden gedacht aan een andere invulling van het veenweidegebied, als het daar met de landbouw slechter zal gaan. Als voorbeeld noemt Kramer tijdelijke houten huizen met een licht creatieve bestemming.

(advertinsje)
(advertinsje)