"Biomassa is niet slecht voor milieu, hout verbranden in kolencentrales wel"

03 okt 2019 - 19:10

Energie opwekken uit biomassa heeft zeker wel toekomst, maar dan moeten we geen installaties bouwen die meer biomassa kunnen verwerken dan dat er uit afval beschikbaar is. Dat zegt Ids Schaap van het bedrijf Agradu uit Sint Nicolaasga, dat vijf agrarische biogasinstallaties exploiteert, waarvan vier in Fryslân.

Biogas - Foto: ANP

Ook is het niet goed om biomassa over grote afstanden te vervoeren of speciaal bossen aan te leggen om die te verbranden bij kolencentrales, zegt Schaap.

Schaap reageert op rapporten van wetenschappers waaruit blijkt dat het stoken van hout in kolencentrales slecht is voor het milieu en zelfs meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen of gas.

Hout loopt dood

De Nederlandse overheid stelt miljarden beschikbaar voor het bijstoken of overschakelen van kolencentrales op hout. Er wordt vanuit gegaan dat dat CO2-neutraal is, omdat bomen eerst evenveel CO2 uit de lucht haalt als dat er vrijkomt bij de verbranding ervan. Voor de gekapte bomen worden nieuwe aangeplant. Wetenschappers halen dat verhaal volledig onderuit.

Schaap zegt ook dat de weg met hout verbranden in kolencentrales doodloopt. Maar voor biovergisten van afval uit de omgeving ligt dat anders. Dat afval is er al en wordt in een biovergister gebruikt om gas op te wekken. Het restproduct gaat als meststof over het land.

Ids Schaap van Agradu uit Sint Nicolaasga

(advertinsje)
(advertinsje)